Arkijohtamisen koulutusohjelma - johtakee.fi

Johtakee & SnelmanEDU

Arkijohtamisen
koulutusohjelma

Arkijohtamisen koulutusohjelma

09.01.2023 - 26.05.2023

SnelmanEDU ja johtakee aloittavat tammikuussa Arkijohtamisen koulutusohjelman.

Koulutus tarjoaa esihenkilöille käytännöllistä tukea ja työkaluja päivittäiseen johtamiseen parantaen esihenkilöiden jaksamista sekä kykyä vastata roolin tuomiin haasteisiin. Arkijohtamisen koulutusohjelma perustuu kehittämääni Arkijohtamisen malliin, joka on syntynyt johtamiskokemuksen, johtamisesta tehtyjen tutkimusten, havaintojen ja keskustelujen pohjalta.

Koulutusohjelma kestää 5 kuukautta.  Sisältäen lähitapaamisia, etäopetusta sekä itsenäistä verkko-opiskelua, joka mahdollista tehokkaan, paikkariippumattoman sekä omaan aikatauluun sopivan opiskelun työn ohessa.

Koulutusryhmän vertaistuki antaa mahdollisuuden puhua kokemuksistaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa vahvistaen omaa oppimista.

Lue tarkempi koulutuksen esittely ja aikataulu täältä

koulutusohjelman hyödyt

  • saat käytännön työkaluja johtamista tukemaan
  • opit motivoimaan, innostamaan ja sitouttamaan sujuvasti
  • jaksat työssäsi paremmin tietämällä tavat toimia erilaissa vaihtelevissa tilanteissa
  • opit kehittämään työyhteisösi tehokkuutta ja työn sujuvuutta oikeiden toimintatapojen avulla
  • kehität ajanhallinnan- ja asioiden tärkeysjärjestyksen hallintaa
  • saat vinkkejä innostavan ja avoimen ilmapiirin luomiseen, mikä auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteet rakentavasti

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 21.12.2022 mennessä.

koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu viidestä moduulista, jotka sisältävät sekä lähipäiviä että etäopetusta. Jokaiseen moduuliin sisältyy itsenäistä opiskelua koulutuskokonaisuuden verkko-oppimisympäristössä EduGo:ssa.

Kurssin aikana osallistuja rakentaa omaa arkijohtamisen malliaan ja pohtii omaa tapaansa johtaa. Kurssin lopussa osallistuja saa vinkkejä, joiden avulla hän voi kehittää itseään edelleen.

Verkkokurssin materiaali säilyy osallistujan käytössä kuusi kuukautta koulutuksen päättymisestä, jotaa sisältöä pääsee kertaamaan.

Koulutusohjelman kokonaiskesto on noin viisi kuukautta .

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 21.12.2022 mennessä.