Työyhteisöjen valmennus - johtakee.fi

TYÖYHTEISÖ-
VALMENNUKSET
-TYÖPAJAT-

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara.

TYÖYHTEISÖTAIDOT
JA
VUOROVAIKUTUS
KUNniaan

Eikö tieto kulje, onko väärinkäsityksiä usein, sähköpostien viestit käsitetään väärin, onko kommunikointi heikkoa? Kaikesta tästä aiheutuu tehokkuuden laskemisen lisäksi mielipahaa, turhautumista ja ärtymystä.

Tuntuuko, että työyhteisötaidoista olisi hyvä puhua ja muistuttaa jokaisen omaa roolia työpaikan ilmapiirin luomisessa.

Tilannetta voidaan kehittää kiinnittämällä huomiota yrityksen sisäiseen vuorovaikutukseen. Työyhteisön valmennus rakentuu vuorovaikutuksen, tunneälyn, tilannetajun ja työyhteisötaitojen ympärille.

YRITYSKOHTAINEN TYÖYHTEISÖN
VALMENNUS TYÖPAJANA

Johtakee Oy:n työyhteisövalmennus keskittyy vuorovaikutukseen ja työyhteisötaitoihin.

Työpaja räätälöidään yrityskohtaisesti ja sisältöä muokataan asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan. Myös työyhteisövalmennusten taustalla vaikuttaa Arkijohtamisen malli, jonka avulla työyhteisön omaa toimintaa voidaan havainnoida.

Valmennus voi olla osa palaveria,  koulutus- tai tyhypäivä.  Työpaja voidaan pitää myös etänä.

VALMENNUKSESTA SANOTTUA

Mitä hyvää valmennuksessa oli?

  • ”Rento ilmapiiri ja avoin keskustelu.”
  • ”Ryhmätyöskentely”
  •  ”Paljon hyvää keskustelua.”
  • ”Kaikki osallistuivat, myös ne jotka eivät yleensä.”
  •  ”Selkeä ja simppeli tapa opetella vuorovaikutustaitoja.”
"Tea tuli auttamaan erityisesti minua, esimiestä, mutta myös koko työryhmää vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa, henkilökunnan pinttyneissä tavoissa kommunikoida, joista piti päästä eteenpäin ja osaltaan jopa unohtaa.....

Tea rakensi palaverin myös niin, että jokaisen henkilökunnan jäsenen ääni tuli kuuluviin, myös niiden hiljaisimpien, ja erityisesti tästä sain kuulla hyvää palautetta henkilökunnalta. "
Marita Schroderus / Marketpäällikkö / S-Market