Työyhteisöjen valmennus - johtakee.fi

TYÖYHTEISÖ-
VALMENNUKSET
-TYÖPAJAT-

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara.

"Tea tuli auttamaan erityisesti minua, esimiestä, mutta myös koko työryhmää vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa, henkilökunnan pinttyneissä tavoissa kommunikoida, joista piti päästä eteenpäin ja osaltaan jopa unohtaa.....

Tea rakensi palaverin myös niin, että jokaisen henkilökunnan jäsenen ääni tuli kuuluviin, myös niiden hiljaisimpien, ja erityisesti tästä sain kuulla hyvää palautetta henkilökunnalta. "
Marita Schroderus / Marketpäällikkö / S-Market

YRITYSKOHTAINEN TYÖYHTEISÖN
VALMENNUS TYÖPAJANA

Johtakee Oy:n työyhteisövalmennus keskittyy tunneälyyn, vuorovaikutukseen ja työyhteisötaitoihin.

Työpaja räätälöidään yrityskohtaisesti ja sisältöä muokataan asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan. Myös työyhteisövalmennusten taustalla vaikuttaa Arkijohtamisen malli, jonka avulla työyhteisön omaa toimintaa voidaan havainnoida.

Valmennus voi olla osa palaveria,  koulutus- tai tyhypäivää.  Työpaja voidaan pitää myös etänä. Työpaja kestää kolme tuntia. Pajaan voi osallistua kerrallaan 25 henkilöä. 

TYÖYHTEISÖn toiminta kuntoon

Onko ryhmänne uusi tai onko muuten tarvetta pohtia yhdessä millaisen työyhteisön haluatte luoda ja kuinka voitte siihen vaikuttaa yksilön tasolla? Eikö tieto kulje, onko väärinkäsityksiä usein, sähköpostien viestit käsitetään väärin tai onko kommunikointi heikkoa? Kaikesta tästä aiheutuu tehokkuuden laskemisen lisäksi mielipahaa, turhautumista ja ärtymystä. 

Välillä olisi hyvä puhua ja muistuttaa jokaisen omaa roolia työpaikan ilmapiirin luomisessa, viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Työpajan aiheena voi olla myös onnistumisten huomiointi ja tätä kautta tyhteisen toiminnan kehittäminen, ilmapiirin parantaminen ja kunnioittava vuorovaikutus.

Työpajan avulla kaikki pääsevat osallistumaan työyhteisön toiminnan kehittämiseen ja hiljasimmatkin saavat äänensä kuulumaan pienryhmien kautta. Tilannetta voidaan kehittää kiinnittämällä huomiota yrityksen sisäiseen vuorovaikutukseen. Työyhteisön valmennus rakentuu vuorovaikutuksen, tunneälyn, tilannetajun ja työyhteisötaitojen ympärille.

Johtakee-työpajat

verkkotyöpaja

1000 e alv 0% (1240 e sis alv 24%)

lähityöpaja

1200 e alv 0%  (1488 e sis alv 24%)

(Matkan ollessa yli 70 kilometriä Jyväskylästä  lisätään Lähityöpajan hintaan kilometrikorvaus sopimuksen mukaan.)

työpajasta SANOTTUA

Mitä hyvää valmennuksessa oli?

  • ”Rento ilmapiiri ja avoin keskustelu.”
  •  ”Paljon hyvää keskustelua.”
  • ”Kaikki osallistuivat, myös ne jotka eivät yleensä.”
  •  ”Selkeä ja simppeli tapa opetella vuorovaikutustaitoja.”