Arkijohtamisen työkalut - huomioi onnistumiset, vaikuta, vakuuta, kannusta ja tue - johtakee.fi

Työkaluja arkijohtamiseen

Huomio onnistumiset, vaikuta, vakuuta, kannusta ja tue

Tehokas johtaminen suorittavan työn ohella vaatii selkeitä ja toimivia työskentelytapoja. Esimiestyösi helpottuu, kun tiedät mihin asioihin johtamisessa tulee kiinnittää huomiota päivittäin.

Hyödynnä arkijohtamisen työkaluja työssäsi.

Työntekijöiden on helpompi toimia esimiehen kanssa joka on johdonmukainen. Ennakoitava käytös herättää luottamusta. Luottamus vastaavasti mahdollistaa turvallisuuden tunteen töissä ja työssä viihtymisen.

Tässä jutussa saat kolme työkalua helpottamaan arkeasi:

 • onnistumisten huomiointi
 • vaikuttavuus ja vakuuttavuus
 • kannustus ja tukeminen

Esittelen Arkijohtamisen mallin yhdeksän työkalua Johtakee-blogissa. Lue juttu kolmesta ensimmäisestä Arkijohtamisen mallin työkalusta. Nämä työkalut ovat tavoitteet, osallistaminen, delegointi ja palautteen anto.

Arkijohtamisen mallista voit lukea lisää täältä.

Työkaluja arkijohtamiseen​

Huomioi onnistumiset, vaikuta, vakuuta, kannusta ja tue

Tiedätkö ne elokuvien tai sarjojen esimiehet, jotka luettuaan jonkin johtamisen oppaan pyrkivät noudattamaan ohjeita täsmälleen. He eivät pysähdy pohtimaan ovatko he vaikuttavia/vakuuttavia esimiehiä epäaidossa roolissaan. Sitten he pitävät roolia yllä muutaman viikon jonka jälkeen he palaavat usein vanhoihin tapoihin. Sitä ennen on hämmennetty henkilöstö, heikennetty luottamusta ja luotu muutama epämukava tilanne.

Ei kannata kokeilla!

Muista muokata johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvät vinkit ja ohjeet omaan persoonaan sopivaksi, jotta teot eivät vaikuta epäaidoilta. Hyödynnä vinkkejä taustamateriaalina ja luo itsellesi sopivimmat tavat hyödyntää työkaluja. Kun tiedät vahvuutesi ja heikkoutesi, voit valita toimintatapoja joiden avulla kehityt aitona itsenäsi.

Huomioi onnistumiset

Onnistumiset tulee huomioida päivittäin koska:

 • se on toimiva ja helppo tapa motivoida, kannustaa, tukea
 • se on tehokas tapa seurata tavoitteiden saavuttamista
 • työyhteisön kyky nähdä omat onnistumiset lisäävät sinnikkyyttä, halua saavuttaa tavoitteet ja me-henkeä
 • onnistumisten kommentointi luo positiivista virettä työyhteisöön ja positiivisten tunteiden vaikutuksesta ihminen on sinnikkäämpi, luovempi, kyvykkäämpi oppimaan uutta sekä pystyvämpi ratkaisemaan ongelmia

Huomioi onnistumisia päivittäin työnteon lomassa. Onnistumisen ei tarvitse olla viikkojen työn tulos vaan jo arkisen työtehtävän suorittaminen hyvin ansaitsee huomion. Muista huomioida myös omat onnistumiset.

Pieni tuuletus onnistuneen työtehtävän jälkeen auttaa pysähtymään ja huomioimaan onnistumisen. Onnistumisen ääreen pysähtyminen vaatii oppimista, mutta se parantaa työviihtyvyyttä ja auttaa jaksamaan paremmin. 

Lue lisää onnistumisten huomioinnista esimiehenä.

Vaikuta ja vakuuta

Esimies ei tarvitse enää auktoriteettiä, kuten ennen. Esimies tarvitsee kuitenkin vaikuttavuutta ja vakuuttavuutta.

Näitä kahta työkalua tarvitaan, jotta esimies voi innostaa henkilöstöä ja saada heidät toimimaan toivomallaan tavalla yhteisen tavoitteen eteen.

Vaikuttavuutta ja vakuuttavuutta voi verrata myymiseen. Esimiehen tulee myydä ajatuksensa, toiveensa ja yrityksen tavoitteet henkilöstölle. Esimiehen tulee saada työntekijät puolelleen puheidensa ja tekojensa avulla. Esimies ei voi pääsääntöisesti vain käskeä ja odottaa toimintaa. Hänen on myytävä ajatuksensa ja siinä jos missä tarvitaan kykyä vaikuttaa ja vakuuttaa.

Esimiehen kyky perustella asiat luo vaikuttavuutta ja vakuuttavuutta.

Välillä esimies joutuu puuttumaan virheisiin tai ongelmiin. Tällöin tarvitaan erilaista vaikuttavuutta ja ”kovuutta”.  Jos työntekijää tarvitsee puhutella vakavasti, on esimiehen kyettävä olemaan vaikuttava ja vakuuttava, jotta sanoma menee perille ja toiminta muuttuu.

Esimiehellä on määräämisoikeus ja sitä joutuu välillä käyttämään. Vaikka nykyään ei johdeta käskemällä, ei määräysvalta ole minnekään kadonnut. Välillä on asioita joita esimies päättää ja määrää toteutettavaksi. Hän myös vastaa siitä, että nämä asiat tulevat tehdyksi.

Kuva: Kolme Arkijohtamisen työkalua

Vaikuta ja vakuuta aitoudellasi

Vaikuttavuus ja vakuuttavuus syntyvät aitoudesta. Esimiehen tulee löytää oma tapansa olla esimies. Vaikka vinkkejä, ohjeita ja normeja kannattaa kuunnella muilta, tulee esimiehen itse päättää millainen esimies hän haluaa olla.

Joskus ihmisen työ-minä eroaa vahvasti henkilön omasta persoonasta. Vaarana on muille syntyvä epäaitouden tunne, joka ei tee hyvää esimiehen vaikuttavuudelle ja vakuuttavuudelle.

Esimies voi ottaa itselleen roolin, jollaisen hän kuvittelee esimiehelle kuuluvan. Kun rooli ei kumpua omasta persoonasta, jää muille helposti tunne epäaitoudesta, uskottavuuden puutteesta tai jopa petollisuudesta. Jos esimies ei ymmärrä millaisen kuvan hän muille antaa, hän ei pysty hallitsemaan eikä kehittämään omaa vaikuttavuuttaan tai vakuuttavuuttaan.

Pohdi millainen ihminen ja persoona sinä aidosti olet ja vasta sitten mieti millainen esimies olet tai haluat olla. Sinun tulee tuntea itsesi, jotta voit kehittyä esimiehenä. Mieti millainen on sinusta hyvä esimies ja pohdi kuinka sinusta voi kehittyä sellainen. Työroolin tulee rakentua aidon persoonan päälle, jotta perusteet hyvälle esimiestyölle syntyvät.

Lue täältä lisää siitä millainen on hyvä esimies.

Vaikuta ja vakuuta esimerkilläsi

Esimiehenä sinun tulee toimia esimerkkinä siitä, kuinka yrityksessä halutaan toimittavan. Esimiehenä et voi sanoa, että ”tee kuten sanon, älä kuten teen”.

Suorittavan työn ohella tehtävän johtamisen hyvä puoli on se, että esimies tekee monissa työpaikoissa samoja töitä kuin työntekijät. Työntekijät näkevät siis konkreettisesti kuinka esimies tekee töitä ja mikä hänen osaamisensa on. Työntekijät voivat kokea saavansa enemmän ymmärrystä ja tukea, koska esimies tekee samoja asioita kuin he.

Pelkästään tämä tuo parhaimmillaan lisää vakuuttavuutta ja vaikuttavuutta.

Kannusta ja tue

Työntekijöitä kannattaa kannustaa ja tukea työssään päivittäin. Kannustaminen ja tukeminen ovat samassa työkalussa siksi, koska ne täydentävät toisiaan hyvin.

Kannustaminen

Kannustamalla työntekijää osoitat kiinnostusta häntä ja hänen työntekoaan kohtaan.

Välillä voi olla tilanteita jossa työntekijä kokee olevansa epämukavuusalueella ja kannustus saa hänet varmemmaksi osaamisestaan.

Välillä väsymys painaa meistä jokaista ja motivaatiota ei löydy. Oikeanlainen ja oikea-aikainen kannustaminen saa innostumaan, jaksamaan ja motivoitumaan uudelleen.

Ota myös vastaan itsellesi kannustusta jota työntekijät antavat. Sinun ei esimiehenä tarvitse esittää, että työnteko on sinusta aina hauskaa tai ettet koskaan väsy. Osoitat teoillasi sen, että huolimatta ajoittaisesta turhautumisesta tai väsymyksestä teet työsi hyvin. Esimerkkisi kannustaa myös työntekijöitäsi.

Kuva: Tunneälykäs esimiestyö

Tukeminen

Sinun olisi hyvä tuntea työntekijät, jotta huomaat milloin he tarvitsevat tukea. Esimiehenä sinun on luotettava työntekijöiden osaamiseen ja osattava antaa heidän hoitaa oma työnsä. Työntekijän tulisi saada tukea sinulta tarvittaessa.

Tukemiseen liittyy vahvasti esimiehen tunneäly ja tilannetaju. Lue tunneälykkäästä esimiestyöstä täältä.

Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on tarjota työntekijöille työnteon edellytykset. Voit tukea työntekijöitä huolehtimalla työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista. Voit tukea työntekoa myös huolehtimalla että tiedotus ja vuorovaikutus toimivat ja että kaikille on selvää mitä heiltä odotetaan.

Tukeminen voi olla esimerkiksi:

  • ohje tai vinkki oikeaan aikaan
  • kehoitus jatkaa kuten tähänkin asti
  • kannustus kokeilemaan jotain uutta ja lupaus kantaa vastuu kokeilusta
  • selvitä asioita joihin työntekijä ei vielä tiedä vastausta
  • vastuun antaminen ja perehdytys tehtäviin

Työkaluja arkijohtamiseen​

Huomioi onnistumiset, vaikuta, vakuuta, kannusta ja tue

Työkalujen avulla otat paikkasi esimiehenä sekä kannustat ja motivoit henkilöstöä, jotta pääsette yhdessä kohti tavoitteitanne.

”Hyvä esimiestyö koostuu päivittäisistä, arkisista teoista eikä ylevistä juhlapuheista, joilla ei ole kosketusta arkeen.”

Liity Johtakee-sisäpiiriin

Johtakee-sisäpiiriläisenä saat käytännöllisiä vinkkejä esimiestyösi tueksi.

Liity ilmaiseksi ja saat liittymislahjana Arkijohtamisen oppaan joka käy läpi arkijohtamisen mallin tarjoten sinulle apua esimiestyöhösi.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.