Mistä tiedät millainen on hyvä esimies? - johtakee.fi

Mistä tiedät millainen on hyvä esimies?

Nykyisin on paljon tutkimustietoa siitä millainen on hyvä johtaja. Sinusta voi tuntua vaikealta verrata omaa osaamistasi esimiehenä kaikkeen tähän. Voit kokea haastavaksi keksiä mistä esimiestyön kehittäminen kannattaa aloittaa. 

Tänä päivänä on myös paljon työpaikkoja, joissa korostetaan henkilöstön merkitystä ja heille tarjotaan hienoja toimitiloja, lepopaikkoja, liukuvaa työaikaa ja vapaa-ajan mahdollisuuksia. Jos oma työnantaja tai yritys ei ole suuri tai työtä ei voi tehdä milloin vain ja missä vain, voivat tällaiset vinkit tuntua turhilta ja etäisiltä.

Niistä voi myös syntyä turha huonommuuden tunne; ”En voi tarjota työntekijöilleni tuollaisia mahdollisuuksia”. Voit kuitenkin tarjota paljon, vaikka rahallisia resursseja ei olisi paljon käytössä. Voit tarjota hyvää johtamista jonka lähtökohtana ovat työntekijäsi.

Mistä tiedät millainen on hyvä esimies? Kysy millaista esimiestä työntekijäsi arvostavat.

Jos viiden tähden työpaikan ympäristön ja etujen pohjalla ei ole hyvää johtamista koko paketti ontuu. Tärkein asia hyvinvoivassa työyhteisössä eivät ole hienot tilat vaan tekeminen, toiminta ja rutiinit. Hienoinkaan toimisto ei  kannusta eikä motivoi työntekijöitä, jos esimiestyö ja johtaminen eivät ole kunnossa.

Voit sitouttaa ja innostaa työntekijäsi ilman hienoja puitteita, jos niihin ei ole mahdollisuutta. Aikaisempi esimieheni sanoi kerran ohjeeksi ”Mieti valintoja sen mukaan ovatko ne oikeasti välttämättömiä (have to have and nice to have)”. Yksinkertaisuudessaan loistava ohje ohjaa pohtimaan eri tilanteissa mikä on välttämätöntä tai mikä olisi vain mukavaa.

Hyvä työyhteisö, jota johdetaan oikein on välttämättömyys. Mutta mistä tietää mikä on hyvää johtamista, kun johtamistapoja, -oppeja ja -suuntauksia on paljon? Minun vinkkini on yksinkertainen: kysy millaista esimiestä työntekijäsi arvostavat.

Esimiestyö on palveluammatti

Artisti on yhtä hyvä kuin hänen viimeinen esiintymisensä tai levynsä ja yleisö arvioi hänen onnistumisensa. Johtaminen olisi hyvä nähdä palveluammattina, jossa tarjotaan hyvää palvelua eli johtamista työntekijöille. Tällöin voi ajatella, että asiakas eli työntekijä arvioi johtamisen onnistumisen.

Tämä ei tarkoita sitä, että esimies tekee kaiken mitä työtekijät haluavat, vaan sitä että esimies tuntee työntekijänsä ja heidän toiveensa. Johtakee Oy:n arkijohtamisen mallin yksi tärkein osa on yksilöiden tunteminen ja siihen liittyy myös työntekijän mielipide hyvästä esimiehestä. Tietenkin on tapauksia, joita ei voiteta puolelleen parhaimmallakaan johtamistaidolla. Suurin osa työntekijöistä ovat aktiivisia, halukkaita työskentelemään tehokkaasti sekä rakentamaan hyvinvoivaa työyhteisöä, kunhan siihen kannustetaan, annetaan mahdollisuus sekä osallistetaan.

Lue arkijohtamisesta lisää täältä. 

Esimerkki kuinka huomioida työntekijöiden toiveet johtamisessa

Esimies tietää, että yhdelle työntekijälle johtamisessa on tärkeintä tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, toinen arvostaa nopeaa reagointia asioihin, kolmas kaipaa tukea työntekoon ja hän toivoo rakentavan palautteen ”hellästi”, kun taas neljäs haluaa tehdä itsenäisesti töitä, haastaa itseään ja saada palautteet suoraan.

Tietämällä nämä työntekijöiden toiveet esimies voi korostaa johtamisessaan oikeita elementtejä. Edellä mainittujen työntekijöiden toiveiden pohjalta esimerkin esimies toimii työssään oikeudenmukaisesti ja ylläpitää tasa-arvoa sekä perustelee päätöksiään näiden elementtien avulla. Hän pyrkii olemaan tehokas ja reagoimaan nopeasti asioihin sekä huolehtimaan tiedottamisesta. Hän tarjoaa tukeaan sitä haluaville ja antaa palautteen kulloisenkin työntekijän sekä tilanteen mukaan. Eli hän on avoin, helposti lähestyttävä ja kannustava esimies.

Tulet huomaamaan, että työntekijöidesi toiveet ovat pääosin hyvin käytännönläheisiä ja realistisia toiveita. Kysymällä työntekijän toiveet vastaat juuri heidän tarpeeseensa, luoden juuri teidän tiimille sopivaa johtamista. Tarjoamalla heille sopivaa johtamista pystyt motivoimaan, kannustamaan ja kehittämään heitä sekä saamaan paremman tuloksen. 

Liity Johtakee-sisäpiiriin

Johtakee-sisäpiiriläisenä saat käytännöllisiä vinkkejä esimiestyösi tueksi.

Liity ilmaiseksi ja saat liittymislahjana Arkijohtamisen oppaan joka käy läpi arkijohtamisen mallin tarjoten sinulle apua esimiestyöhösi.

Pyydä palautetta

Oletko kysynyt työntekijöiltäsi palautetta esimiestyöstäsi? Kysyminen kannattaa, koska sen lisäksi että saat tietää mitä johtamisestasi ajatellaan voit näyttää esimerkkiä palautteen vastaanotosta. Sinä esimiehenä annat palautetta työntekijöillesi ja sinun tulee olla esimerkkinä myös palautteen vastaanottamisesta.

Kolme tapaa kuinka voit kerätä työntekijöiden mielipiteitä esimiestyöstäsi

Seuraavaksi saat kolme tapaa, kuinka voit aloittaa työntekijöiden mielipiteen selvittämisen esimiestyöstäsi. Vinkkejä voi hyödyntää yksittäin, yhdessä tai vaikka kiertävästi vuoden aikana. Pääasia on kysellä työntekijöiden näkemyksiä, koska saat itsellesi palautetta ja kehittymisvinkkejä. Samalla osoitat työntekijöille että haluat olla heille hyvä esimies ja kuunnella heidän ajatuksiaan. Työntekijät saavat kokemuksen merkityksellisyydestä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.

1. Nimetön kysely

Kyselyssä kannattaa olla monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Vastaamiseen kannattaa kannustaa korostamalla vastaamisen merkitystä sinun työllesi ja koko työyhteisölle.

Ryhmän koon ollessa noin 10 henkeä voi kyselyn tulostaa, mutta isommalle ryhmällä voi tehdä kyselyn netin kautta. Kyselyn saa luotua helposti esimerkiksi Wordilla, Excelillä tai Forms:illa. Lisää erilaisia työkaluja kyselyn luomiseen löytyy esimerkiksi täältä: https://www.tutkimukset.fi/.

Kun kyselyyn on vastattu, pääset lukemaan ja tulkitsemaan tulokset. Monivalinnoista näet nopeasti miten työntekijäsi asioita kokevat. Avoimien kysymysten vastauksista saat tarkempaa tietoa. Sinun kannattaa koota vastauksista toistuvat asiat ylös. Huomioi hyvät asiat onnistumisina sekä puutteet kehitettävinä asioina. Tee esille tulleista toiveista konkreettisia kehitystavoitteita.

Esimerkiksi:

  • jos henkilöstö on kokenut, etteivät he pääse vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin, voit kertoa heille pyrkiväsi jatkossa osallistamaan ja tarkistamaan heidän mielipiteitään enemmän heitä koskettavissa päätöksissä
  • jos henkilöstö kertoo ettei saa palautetta (hyvää ja rakentavaa) oikeaan aikaan, voit kertoa heille, että pyrit jatkossa huomioimaan tilanteet paremmin ja antamaan palautetta oikeaan aikaan huomioiden kyseisen tilanteen.

Jos kyselyiden toiveet eivät johda toimintaan ja muutokseen, ei uusiin kyselyihin enää vastata. Kysely ja mielipiteiden selvittäminen kääntyy tällöin itseään vastaan. Muista siis olla aktiivinen kehittämään toimintaasi.

"Selvitä työntekijöidesi toiveita esimiestyöllesi."

2. Kysy arvosana ja palaute kehityskeskustelussa

Kehityskeskustelu ei ole yksisuuntainen tilanne vaan mahdollisuus vuorovaikutukseen. Pyydä työntekijää valmistautuessaan kehityskeskusteluun pohtimaan myös palautetta sinulle. Palautteen lisäksi voit pyytää arvosanaa esim. 5-10 asteikolla.

Arvosanan määrittämisen kautta voi työntekijän olla helpompi pohtia sinua johtajana suhteessa hänen mielikuvaansa ”täydellisestä” esimiehestä. Ja muista olla tyytyväinen arvosanaan 9. Täysi 10 on jo liikaa, koska kukaan ei ole täydellinen. Täyden arvosanan takana voi olla pelko arvosanan antamisesta tai esimerkiksi kaveruus esimiehen ja työntekijän välillä.

Arvosanan ja palautteen pyytäminen keskustellen toimii työyhteisössä, jossa vuorovaikutus toimii molempiin suuntiin ja keskustelu on avointa. Arvosanan antaminen voi vaatia totuttelua molemmilta osapuolilta. Se on kuitenkin tehokas tapa ja kannustaa myös työntekijää antamaan palautetta sinulle kehityskeskustelun aikana.

"Näytä esimerkkiä myös palautteen vastaanottamisessa."

3. Kysy, keskustele ja kuuntele arjessa

Palautetta omasta toiminnastaan voi saada myös arjessa. Sinä annat työntekijöille palautetta työpäivän aikana ja samoin he voivat antaa sinulle palautetta. Opettele huomaamaan pienet sanat ja eleet, joista voit saada paljon palautetta sanattomasti.

Kysele arjessa, kuinka työntekijät voivat ja onko heillä jotain asioita, johon olisi toiveita tai ongelmia joista he haluaisivat puhua. Vaikka sillä hetkellä työntekijälle ei tule mitään mieleen, annat hänelle signaalin, että olet kiinnostunut saamaan palautetta toiminnastasi. Voit saada työntekijältä palautetta myöhemmin.

Keskustelun avulla voit saada paljon arjen palautetta. Muista tutustua työntekijöihisi ja keskustella heidän kanssaan työpäivän aikana. Osa palautteesta voi jäädä huomaamatta, mikäli et keskity siihen mitä keskustelun aikana sanotaan.

Keskustelussa voidaan sanoa että ”olipa kiva, kun maanantaina sanoit/teit näin”, ”ihana kun sain vastauksen niin nopeasti kysymykseeni” tai ”minua ärsytti, kun vastauksen saamisessa kesti niin kauan”. Kaikki kommentoinnit sisältävät palautetta, joka antaa viitteitä siitä kuinka voit kehittää toimintaasi tai osoittaa sen mikä on hyvin.

"Arjessa saatava spontaani palaute on merkki avoimesta työyhteisöstä."

Onnistunut esimiestyö lähtee liikkeelle ihmisistä: sinusta ja työntekijöistäsi

Nyt sinulla on konkreettinen väline pohtia esimiestyösi kehittämistä. Tietenkin työntekijöiden toiveiden ohella sinun tulee tuntea itsesi, tietää mikä on sinulle luontaista ja mitä osia tavoistasi voit muuttaa. Näidenkin asioiden pohdinta kehittää sinua esimiehenä ja ihmisenä.

Muista, että onnistunut esimiestyö lähtee liikkeelle ihmisistä: sinusta ja työntekijöistäsi. Hyvä esimiestyö edellyttää kykyä ottaa palautetta vastaan, halua kuunnella sekä kykyä ja innostusta kehittyä jatkuvasti.

Toivon sinulle mielenkiintoisia keskusteluita, ihania onnistumisia ja hyviä eteenpäin vieviä tavoitteita!

Johtakee-treeni

Kehitä itseäsi henkilökohtaisen valmennuksen avulla.
Johtakee-treeni on liikunnallinen arkijohtamisen valmennus esihenkilöille.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.