Onnistumisten huomiointi esimiehenä - johtakee.fi

Onnistumisten huomiointi esimiehenä

Huomioitko onnistumiset joita saat aikaan työssä tai vapaa-ajalla? Huomioitko esimiehenä työntekijöiden onnistumiset?  Saatko itse tai annatko muille tarpeeksi palautetta? Koetko jatkuvasti suorittavasi ilman onnistumisen kokemuksia?

Opettele etsimään ja huomioimaan onnistumisia. Pysähdy onnistumisten äärelle.

Onnistumisten kokemisella ja niiden huomioimisella on suuri merkitys ihmisen kehittymiseen ja koettuun työhyvinvointiin. Silti onnistumisiin kiinnitetään usein liian vähän huomiota.

Urheilijoita ohjeistetaan mielikuvaharjoitusten kautta kuvittelemaan paras mahdollinen suoritus ja miettimään tunnetta onnistumisen jälkeen. Pelkkä epäonnistumisten katsominen videolta ja virheiden analysointi ei riitä kehittämään urheilijasta parempaa.

Esimies voi hyödyntää onnistumisia johtamisessaan motivoinnin, aineettoman palkitsemisen ja palautteen välineenä. Yhteiset onnistumiset luovat yhteishenkeä sekä rakentavat luottamusta tehokkaasti. Luottamus on yksi hyvän arkijohtamisen perusedellytyksiä. Lue lisää arkijohtamisesta täältä!

Tässä jutussa kerron miksi onnistumisten huomiointi on tärkeää ja miten onnistumisia voi oppia huomioimaan. Saat lopussa kolme eri lähtökohtaa, joista onnistumisia kannattaa tarkastella.

Näiden lähtökohtien avulla sinäkin voit hyödyntää onnistumisia ja kehittyä esimiehenä. Opettele huomioimaan onnistumiset esimiehenä tämän jutun avulla. 

Onnistumisten huomiointi esimiehenä

Voin tunnustaa, että en itsekään ole aina ollut hyvä etsimään, huomaamaan ja tuomaan esille onnistumisia. Olen opetellut huomaamaan ja hyödyntämään onnistumisia johtamisessa. Onnistumisten huomioinnin ja positiivisen ajattelun avulla kehityin esimiehenä.

Tuoreena esimiehenä onnistumiseni mitta oli aina kuluvan kuukauden tai päivän budjetti. Mikäli budjettiin päästiin, onnistuin ja jos budjettiin ei päästy olin täysin epäonnistunut. En enää edes muista osasinko heikon kuukauden jälkeen antaa mitään positiivista palautetta myyjilleni, koska murehdin vain omaa epäonnistumistani.

Huomasin siis epäonnistumisia, mutta en havainnut onnistumisia. Jatkuva epäonnistumisen tunne kuormittaa ja vie turhaan energiaa.

Tarpeeksi monta kuukautta epäonnistumista putkeen ja olo oli aika ankea. Sain kuitenkin kollegalta hyviä vinkkejä. Hän esimerkiksi kertoi, kuinka tulosraportista ja muista myynnin tunnusluvuista voi löytää yleensä myös jotain hyvää, jos vain osaa ja haluaa etsiä. Noudatin ohjetta ja katsoin lukuja uusin silmin.

Ja toden totta onnistumisia löytyi ja muualtakin kuin luvuista: keskiosto nousi, artikkelimäärä oli parempi, ei ollut saikkuja, myyjä teki oman myyntiennätyksensä, asiakkaat olivat tyytyväisiä, myymälässä oli hyvä henki, myymälä näytti hyvältä, kampanjat tehtiin ajoissa, henkilöstö oppi uutta ja tarpeen vaatiessa hoitivat minun työni jos olin kipeänä…

Usein kynnys määrittää jokin asia onnistuneeksi on liian korkealla

Onnistumisia voi joutua etsimään ja onnistumista voi joutua ajattelemaan kokonaan uudella tavalla. Usein kynnys määrittää jokin asia onnistuneeksi on liian korkealla. Monet asiat esimerkiksi koetaan vain kuuluvan työhön eikä niiden yhteyteen edes liitetä ajatusta onnistumisesta.

Esimerkiksi kaupoissa kuorman purkaminen on iso osa työtä. Jos kuorman saa purettua odotettua nopeammin tehokkaamman työskentelyn takia, tulisi siitä ottaa onnistuminen. Myyntitavoitteiden ja budjettien saavuttaminen on aina onnistumisen huomioinnin arvoinen asia. Onnistumisen mahdollisuuksia on todella paljon, eikä mikään onnistuminen ole liian pieni huomioitavaksi.

Kun opin havaitsemaan ja välillä etsimään onnistumisia, huomasin myös kuinka tärkeää on pysähtyä hetkeksi ja kiinnittää onnistumiseen oikeasti huomiota. Vain pysähtymällä pohtimaan ja aidosti huomiota kiinnittämällä voi onnistumisesta saada hyvänolon tunteen joka kantaa myöhemmin vaikeina hetkinä.

Onnistumisten huomiointi paransi huomattavasti omaa ja työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista. Lisäksi onnistumisten kautta yhteishenki nousi edelleen ja vastoinkäymiset sekä haasteelliset tilanteet oli helpompi käsitellä.

LATAA ilmainen ARKIJOHTAMISEN OPAS
JA LIITY johtakee-SISÄPIIRIIN

Ota askel kohti hyvää arkijohtamista ja lataa itsellesi Arkijohtamisen opas. Arkijohtamisen opas käsittelee päivittäistä johtamista Arkijohtamisen mallin mukaisesti. Saat selkeitä vinkkejä joita voit hyödyntää esimiestyössäsi.

Lataamalla oppaan liityt postituslistalle ja saat sinua arjessa hyödyttäviä vinkkejä ja ajatuksia.

Onnistumisen kolme lähtökohtaa

Voitte paremmin työssänne, kun nostatte työyhteisössä onnistumisenne esiin yhdessä. Opettele kolme eri lähtökohtaa onnistumisen huomioinnissa. Tavoitteena on luoda työyhteisö, joka osaa havaita onnistumiset ja iloita niistä yhdessä. Yhteisön tulee siis tietää tarkat tavoitteet ja odotukset heidän työtään kohtaan, jotta tavoitellut onnistumiset kulkevat käsikkäin yrityksen tavoitteiden kanssa.  

Onnistumisten huomiointi on helppo aloittaa huomioimalla yksi lähtökohta kerrallaan. Lue seuravaat kolme lähtökohtaa, niin voit  aloittaa onnistumisten hyödyntämisen esimiestyössäsi.

Esimiehenä sinun tulee ensin oppia, ymmärtää ja haluta huomioida omat onnistumisesi sekä hyödyntää niitä

Sinun tulee huomata työssäsi onnistumiset. Onnistumisten huomioinnin avulla voit kehittää heikkouksiasi. Huomatessasi omalla kohdalla kuinka onnistumisten huomiointi parantaa työn mielekkyyttä ja hyvinvointia, haluat varmasti auttaa työntekijöitäsi kokemaan saman.

Kun seuraavan kerran teet jonkin normaalin työhösi kuuluvan rutiinin hyvin, ota hetki aikaa ja mieti ”Minä onnistuin tässä tehtävässä hyvin!” ja ota mukaan pieni tuuletus. Onnistumisten huomiointi tarjoaa sinulle mahdollisuuden antaa itsellesi positiivista palautetta.

Voit työssäsi varmasti paremmin ja jaksat toimia myös hyvänä arkijohtajana, kun työpäiviisi ja työhösi sisältyy onnistumisen kokemuksia. Positiivisena, iloisena ja hyvinvoivana kestät vastoinkäymiset ja ongelmat paremmin sekä jaksat olla kannustavampi esimies.

Huomioi työntekijän onnistumiset ja kannusta häntä huomaamaan omat onnistumisensa

Etsi ja huomioi työntekijälle merkityksellisiä onnistumisia. Onnistumisten huomioimisen avulla pystyt lisäämään myös palautteen määrää lähes huomaamattasi. Työntekijät kokevat usein saavansa liian vähän palautetta, mutta onnistumisten huomioinnilla lisäät positiivisen palautteen määrää.

Voit joutua opettamaan työntekijät huomioimaan onnistumisia ja ottamaan niistä kehun vastaan. He eivät välttämättä ole tottuneet ajattelemaan työtään niin ja pitävät monia asioita itsestään selvinä, vaikka niistä on mahdollista nostaa onnistumisia esiin.

Esimerkiksi oman työn tehokkaasta suorittamisesta ei välttämättä osata ottaa onnistumista, koska koetaan että työt tulee hoitaa hyvin ja sujuvasti. Tehokas työskentely on kuitenkin asia, jonka voi huomioida onnistumisena ja siitä kannattaa iloita.

Kiinnitä siis järjestelmällisesti huomiota onnistumisiin ja kerro ne aina kun mahdollista työntekijälle. Työntekijän heikkouksia ja puutteita voidaan kehittää onnistumisten ja vahvuuksien kautta paljon tehokkaammin kuin pelkkiä virheitä huomioimalla. Huomioitavien onnistumisten tulee kuitenkin olla aitoja tilanteita eikä väkisin keksittyjä.

Sinun ei tarvitse alkuun kertoa, että nyt aloitat huomiomaan onnistumisia. Aloitat vain nostamaan onnistumisia arjessa esille. Jonkin ajan kuluttua voit kysellä kuinka työntekijä voi, onko hän saanut riittävästi palautetta ja osaako hän kertoa viimeaikaisia onnistumisiaan. Sieltä nousee varmasti esille sinunkin kommentoimia onnistumisia. Silloin tiedät , että työntekijäkin on oppinut huomioimaan onnistumisia ja sinun esille nostamat onnistumiset ovat olleet tärkeitä.

Kannusta työyhteisöä huomioimaan onnistumisensa ja puhumaan niistä toisilleen

Paras tapa saada onnistumiset ja niiden huomiointi osaksi toimintaanne on saada henkilöstö itse huomaamaan omia ja toistensa onnistumisia työssä.

Kun työntekijä oppii huomaamaan omia onnistumisiaan hän huomaa samalla koko ryhmän yhteisiä ja toisten työntekijöiden onnistumisia. Tottumalla huomioimaan nämä onnistumiset ja puhumalla niistä luodaan hyvinvointia, yhteishenkeä ja varmuutta omasta osaamisesta.

Kun kaikki osaavat huomioida onnistumiset ja saavat niistä kiitosta, ei toisen kokema onnistuminen ja siitä puhuminen aiheuta kateutta tai harmitusta. Työyhteisö ymmärtää yksittäisen henkilön onnistumisen ja sen esiin tuomisen palvelevan yhteistä päämäärää ja yhteistä onnistumista sekä ryhmänä menestymistä.

Kun on havaittu, koettu ja iloittu onnistumisista, kestetään epäonnistumiset entistä paremmin. Muistissa on tieto siitä, että voimme onnistua, mutta tällä kertaa emme onnistuneet. Yksittäiseen epäonnistumiseen tai tavoitteista jäämiseen ei jäädä vellomaan eikä se murenna ammatillista itsetuntoa. Nopeasti pohditaan keinoja, kuinka epäonnistumisesta voidaan oppia ja kuinka ensi kerralla voidaan taas onnistua.   

Onnistumisten huomioinnin kautta saadaan aikaan iloa. Mikä on sen parempaa kuin jaettu ilo?

Miten pysähtyä huomioimaan onnistumiset

Töissä on jatkuva kiire ja työnteko kuten vapaa-aikakin menee helposti suorittamisen puolelle. Ihminen tarvitsee kokemusta merkityksellisyydestään ja kyvystä vaikuttaa omiin asioihinsa. Onnistumisten kokemisen avulla voi kokea merkityksellisyyttä sekä havaita vaikuttavansa asioihin ympärillään.

Aloita onnistumisten huomiointi pienistä arkisista asioista. Ota onnistuminen esimerkiksi jopa tylsän arkirutiinin sujumisesta maanantaiaamuna nopeammin kuin viime viikolla, koska keskityit paremmin ja teit yhtä asiaa kerrallaan.

Havainnoi työtäsi ja työntekoasi uudella tavalla. Huomioi onnistuminen sekä pohdi syy miksi onnistuit. Nauti hetki siitä hyvänolon tunteesta joka onnistumisestasi syntyi. Ota mukaan vaikka pieni tuuletus ja huudahdus ”Jes, tein sen!”.

Mallia tuuletuksista voit ottaa urheilijoista. He tuulettavat onnistumistaan maaliin saapumisen, maalinteon tai kehässä tyrmäämisen jälkeen. He ovat tehneet paljon töitä onnistumisensa eteen ja pysähtyvät huomioimaan oman onnistumisensa. Sinunkin kannattaa!

Katso täältä urheilijoiden esimerkit tuulettamiseen. En yleensä tykkää urheilumetaforista, mutta tuuletusten suhteen vertaus vain toimii. He ottavat ilon irti onnistumisistaan.

Myyntityössä huomioin onnistumiseni esimerkiksi onnistuneen asiakaspalvelun ja myyntitilanteen jälkeen käymällä takahuoneessa tuulettamassa yksin ja hihkumassa. Tehtyäni jonkun tylsän toimistorutiinin nostin kädet ylös ja iloitsin että tein tylsän homman tehokkaasti.

Onnistumisia voi tuoda esille myös huumorin avulla. Lue täältä lisää kuinka hyödyntää huumoria johtamisessa.

Opettele huomioimaan onnistumiset esimiestyössäsi - aloita jo tänään

 Aloita esimiehenä onnistumisten huomiointi rauhassa itsestäsi. Kun itse oivallat miksi onnistumisten huomiointi ja iloitseminen onnistumisista kannattaa, on niistä puhuminen ja kannustaminen töissä helpompaa. Vaikutat myös aidommalta ja uskottavammalta puhuessasi asiasta johon itse uskot.

 

Toivon sinulle mitä onnistuneinta työviikkoa. Kerro ihmeessä onnistumisesi meillekin ja muista ettei ole olemassa liian pieniä onnistumisia!

LATAA ilmainen ARKIJOHTAMISEN OPAS
JA LIITY johtakee-SISÄPIIRIIN

Ota askel kohti hyvää arkijohtamista ja lataa itsellesi Arkijohtamisen opas. Arkijohtamisen opas käsittelee päivittäistä johtamista Arkijohtamisen mallin mukaisesti. Saat selkeitä vinkkejä joita voit hyödyntää esimiestyössäsi.

Lataamalla oppaan liityt postituslistalle ja saat sinua arjessa hyödyttäviä vinkkejä ja ajatuksia.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.