Palvelut

Ota yhteyttä niin ratkaistaan ongelmasi yhdessä

valmennustA esimiehille
ja
työyhteisöille

Valmennukset rakentuvat arkijohtamisen mallin ympärille tarjoten käytännönläheisiä vinkkejä ja toimintatapoja arkeesi.

PALVELUT

Työyhteisö-
valmennus

Valitse tämä valmennus, jos haluat kehittää työyhteisönne vuorovaikutusta ja työyhteisötaitojanne.

Arkijohtamisen
verkkovalmennus

Valitse Johtakee-verkkovalmennus jos haluat opiskella itsenäisesti verkossa. Valmennuksessa käydään Arkijohtamisen malli läpi.

Esimies-
valmennus

Tämä valmennus sopii sinulle, jos haluat tilanteesi mukaan räätälöityä valmennusta arkijohtamiseen liittyen. Valmennuksen voi valita tarpeen mukaan Tehona tai Laajana.

Esimies-
valmennus ryhmälle

Onko sinulla työntekijöinä esimiehiä joiden työtä haluat helpottaa ja tehostaa tai haluatko osallistua kaikille avoimeen ryhmävalmennukseen?

Tiedän miten haastavaa johtaminen suorittavan työn ohella on. Ymmärrän haasteet, kipukohdat ja ongelmat joita esimies työssään kohtaa.

Kun sinulla on selkeä malli, jonka mukaan toimit esimiehenä, arkesi ja työsi helpottuvat jolloin voit paremmin ja jaksat enemmän. Näin pystyt tehokkaammin rakentamaan hyvinvoivaa, tehokasta ja tulosta tekevää työyhteisöä.

Arkijohtamisen malli huomioi kaikki päivittäin tarvittavat esimiestyön tekijät. Mallin lähtökohtia ovat tunneäly, tilannetaju, yksilö, ryhmä, toiminnot ja osaminen sekä kaiken ytimenä oman itsensä tunteminen.

Malli toimii esimiestyön ohjaamisen lisäksi itsensä johtamiseen ja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseen.

LIITY johtakee-SISÄPIIRIIN