Etusivu - johtakee.fi
5taysikoko_png

Tunneälyllä tulosta

Esihenkilöiden, työyhteisöjen ja asiakaspalvelun valmennukset

Johtakee oy

-ARJEN TUKI-

Johtakee Oy tukee esihenkilöitä ja työyhteisöjä päivittäisessä työssä.
 

Suorittavan työn ohessa tehtävä johtaminen voi helposti unohtua muiden tehtävien viedessä enemmän aikaa. Kiireessä on vaikea keskittyä johtamiseen laajana käsitteenä: aiheen pilkkominen osiin ja arkipäiväistäminen helpottavat esihenkilön työskentelyä.

Työyhteisöjen vuorovaikutuksen, puhetavan, kuuntelun ja käyttäytymisen äärelle pysähdytään arjessa harvoin. Työyhteisön kehittämisessä keskitytään työyhteisön ilmapiirin, vuorovaikutuksen ja hyvivoinnin parantamiseen sekä ylläpitoon.

Asiakaspalvelun onnistuminen on merkittävässä roolissa yrityksen menestymiselle. Johtakee-työpajassa voitte kehittää  tunneälykästä asiakaspalvelua ja tukea näin koko työyhteisöä menestymään. 

Kaikille avoimia valmennuksia / webinaareja

Arkijohtamisen koulutusohjelma yhteistyössä SnelmaEDUn kanssa

Viiden kuukauden koulutus tarjoaa esihenkilöille käytännöllistä tukea ja työkaluja päivittäiseen johtamiseen parantaen esihenkilöiden jaksamista sekä kykyä vastata roolin tuomiin haasteisiin. Koulutusohjelma sisältää lähitapaamisia, etäopetusta sekä itsenäistä verkko-opiskelua, mahdollistaen tehokkaan, paikkariippumattoman sekä omaan aikatauluun sopivan opiskelun.

Maksuton webinaari 8.9.2022
yhteistyössä Gongin kanssa

KUUNTELE NYT P#RKELE Oletko omasta mielestäsi hyvä kuuntelija? Me puhutaan ihan ääneen ja tärkeistä asioista. Miksi pitäisi kuunnella kun voi vaan puhua? Tämän webinaarin aikana ja sen jälkeen pääset pohtimaan omaa kuuntelemistaitoasi. Aiheena esimerkiksi mikä on kuuntelun merkitys myynnissä ja johtamisessa j akuinka kehittyä kuuntelijana.

johtakee-SISÄPIIRI

Nouse esihenkilönä uudelle tasolle

Johtakee-blogi

Vinkkejä arkesi tueksi