Etusivu - johtakee.fi
5taysikoko_png

Tunneälyllä tulosta

Esihenkilöiden, työyhteisöjen ja asiakaspalvelun valmennukset

Johtakee oy

-ARJEN TUKI-

Johtakee Oy tukee esihenkilöitä ja työyhteisöjä päivittäisessä työssä.
 

Suorittavan työn ohessa tehtävä johtaminen voi helposti unohtua muiden tehtävien viedessä enemmän aikaa. Kiireessä on vaikea keskittyä johtamiseen laajana käsitteenä: aiheen pilkkominen osiin ja arkipäiväistäminen helpottavat esihenkilön työskentelyä.

Työyhteisöjen vuorovaikutuksen, puhetavan, kuuntelun ja käyttäytymisen äärelle pysähdytään arjessa harvoin. Työyhteisön kehittämisessä keskitytään työyhteisön ilmapiirin, vuorovaikutuksen ja hyvivoinnin parantamiseen sekä ylläpitoon.

Asiakaspalvelun onnistuminen on merkittävässä roolissa yrityksen menestymiselle. Johtakee-työpajassa voitte kehittää  tunneälykästä asiakaspalvelua ja tukea näin koko työyhteisöä menestymään. 

Kaikille avoimia valmennuksia / webinaareja

Arkijohtamisen koulutusohjelma yhteistyössä SnelmaEDUn kanssa

Viiden kuukauden koulutus tarjoaa esihenkilöille käytännöllistä tukea ja työkaluja päivittäiseen johtamiseen parantaen esihenkilöiden jaksamista sekä kykyä vastata roolin tuomiin haasteisiin. Koulutusohjelma sisältää lähitapaamisia, etäopetusta sekä itsenäistä verkko-opiskelua, mahdollistaen tehokkaan, paikkariippumattoman sekä omaan aikatauluun sopivan opiskelun.

Kohtaa esihenkilönä oikein-
Webinaari 9.11.2022 klo 10:00 - 11:30

Toimi sujuvasti työntekijöiden kanssa haastavissakin tilanteissa hyödyntämällä onnistuneen kohtaamisen tekijöitä.
Kiinnittämällä esihenkilönä huomiota omaan toimintaasi arkisissa kohtaamisissa parannat koko työyhteisön vuorovaikutusta. Hahmottamalla onnistuneen kohtaamiseen syntyyn vaikuttavat tekijät opit kohtamaan työntekijät ja työkaverit vaikuttavammin.

johtakee-SISÄPIIRI

Nouse esihenkilönä uudelle tasolle

Johtakee-blogi

Vinkkejä arkesi tueksi