Etusivu - johtakee.fi
5taysikoko_png

Tunneälyllä tulosta

Esihenkilöiden, työyhteisöjen ja asiakaspalvelun valmennukset

Johtakee oy

-ARJEN TUKI-

Johtakee Oy tukee esihenkilöitä ja työyhteisöjä päivittäisessä työssä.
 

Suorittavan työn ohessa tehtävä johtaminen voi helposti unohtua muiden tehtävien viedessä enemmän aikaa. Kiireessä on vaikea keskittyä johtamiseen laajana käsitteenä: aiheen pilkkominen osiin ja arkipäiväistäminen helpottavat esihenkilön työskentelyä.

Työyhteisöjen vuorovaikutuksen, puhetavan ja käyttäytymisen äärelle pysähdytään arjessa harvoin. Työyhteisön kehittämisessä keskitytään työyhteisön ilmapiirin, vuorovaikutuksen ja hyvivoinnin parantamiseen sekä ylläpitoon.

Asiakaspalvelun onnistuminen on merkittävässä roolissa yrityksen menestymiselle. Johtakee-työpajassa voitte kehittää  tunneälykästä asiakaspalvelua ja tukea näin koko työyhteisöä menestymään. 

Tammikuussa 2023
alkaa uusi Arkijohtamisen koulutus
yhteistyössä SnelmanEDUn kanssa

Mitä?

Arkijohtamisen koulutus tarjoaa esihenkilöille käytännöllistä tukea ja työkaluja päivittäiseen johtamiseen parantaen esihenkilöiden jaksamista sekä kykyä vastata roolin tuomiin haasteisiin.

Kurssin aikana osallistuja rakentaa omaa arkijohtamisen malliaan ja pohtii omaa tapaansa johtaa. Kurssin lopussa osallistuja saa vinkkejä, joiden avulla hän voi kehittää itseään edelleen.

Miten?

Koulutusohjelma sisältää lähitapaamisia, etäopetusta sekä itsenäistä verkko-opiskelua, joka mahdollista tehokkaan, paikkariippumattoman sekä omaan aikatauluun sopivan opiskelun työn ohessa.

Koulutusryhmän vertaistuki antaa mahdollisuuden puhua kokemuksistaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa vahvistaen omaa oppimista.

Miksi?

Koulutuksen avulla saat käytännön työkaluja tukemaan johtamistasi ja jaksat työssäsi paremmin tietämällä tavat toimia erilaissa vaihtelevissa tilanteissa. Opit myös kehittämään työyhteisösi tehokkuutta ja työn sujuvuutta oikeiden toimintatapojen avulla. Lisäksi kehität ajanhallinnan- ja asioiden tärkeysjärjestyksen hallintaa.

Milloin?

Koulutus kestää noin viisi kuukautta 9.1.-26.5.2023.

Lähitapaamisia on kuukausittain yksi. Muutoin koulutus tapahtuu joustavasti verkossa. Verkkokurssin materiaali on osallistujan käytössä kuusi kuukautta koulutuksen loppumisen jälkeen.

TEHOSTA ARKEASI YRITYSKOHTAISTEN
JOHTAKEE-PALVELUIDEN AVULLA

johtakee-SISÄPIIRI

Nouse esihenkilönä uudelle tasolle

Johtakee-blogi

Vinkkejä arkesi tueksi