AVAIMET ONNISTUMISEEN

esimiesten ja
työyhteisöjen
valmennukset

TEHOSTA ARKEASI

Suurin osa työpaikan ongelmista johtuu puutteista arjen toiminnoissa. Ongelmia voivat olla heikko vuorovaikutus, puutteet johtamisessa tai toimintatavoissa. Usein ongelmien taustalla on liian vähäinen ihmisten ja muuttuvien tilanteiden huomiointi. Näiden ongelmien ja haasteiden korjaaminen tehostaa toimintaa, lisää työhyvinvointia ja auttaa jaksamaan paremmin.

ARKIJOHTAMISEN MAlLI
ESIMIEHEN JA TYÖYHTEISÖN
TUKENA

Suorittavan työn ohessa tehtävä johtaminen voi helposti unohtua muiden tehtävien viedessä enemmän aikaa. Kiireessä on vaikea keskittyä johtamiseen laajana käsitteenä: aiheen pilkkominen osiin ja arkipäiväistäminen helpottavat esimiehen työskentelyä.

Arkijohtamisen malli rakentuu positiivisen psykologian, vahvuuksien hyödyntämisen ja vuorovaikutuksen ympärille. Arkijohtamisen malli tavoittelee tehokasta työskentelyä ihmiset huomioiden.

Arkijohtamisen mallin avulla voidaan helpottaa myös itsensä johtamista ja työyhteisön toimintaa.

PALVELUT

Esimies-
valmennus

Kun haluat kehittää omaa tai työntekijäsi esimiestyön osaamista tutustu esimiesvalmennuksiimme. 

Työyhteisö-
valmennus

Valitse tämä valmennus, jos haluat kehittää työyhteisönne vuorovaikutusta ja työyhteisötaitojanne.

ASIAKAS-
KOKEMUS

"Tea tuli auttamaan erityisesti minua, esimiestä, mutta myös koko työryhmää vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa, henkilökunnan pinttyneissä tavoissa kommunikoida, joista piti päästä eteenpäin ja osaltaan jopa unohtaa.

Jo tilanteemme alkukartoitusta tehdessä Tean kanssa keskustelu oli luontevaa. Olimme mielestäni hyvin pian samalla aaltopituudella ja minulle tuli tunne, että "tuo nainen tietää juuri, mistä minä puhun!" – Tean oma esimieskokemus kuulsi selkeästi hänen puheidensa taustalla.

Tea oli hyvin läsnä ja kuunteli, teki tarkentavia kysymyksiä, kertoi omia kokemuksia, ja teki heti ehdotuksia, miten lähtisi käsittelemään meidän porukan tilannetta. Nämä ehdotukset toteutettiin melkeinpä sellaisenaan ja palaute palaverista oli erittäin positiivista.

Tea rakensi palaverin myös niin, että jokaisen henkilökunnan jäsenen ääni tuli kuuluviin, myös niiden hiljaisimpien, ja erityisesti tästä sain kuulla hyvää palautetta henkilökunnalta."

Marita Schroderus / Marketpäällikkö / S-Market Tikkakoski

ESIMERKKEJÄ HAASTEISTA JOISSA ARKIJOHTAMISEN MALLI TUKEE ESIMIESTÄ:

 • Työntekijät eivät motivoidu tai sitoudu
 • Tavoitteita ei saavuteta
 • Ryhmässä on paljon ristiriitoja
 • Tehtävät ja vastuut eivät ole selkeitä
 • Tieto ei kulje ja epäselvyyksiä on paljon
 • Työyhteisö ja/tai työ ei kehity
 • Esimies väsyy eikä jaksa johtaa
 • Esimiehestä työ tuntuu vain kaaokselta

ARKIJOHTAMISEN HYÖDYT:

 • Voidaan johtaa yksilö/ryhmä huomioiden
 • Osataan asettaa selkeitä tavoitteita ja niitä seurataan yksilö- ja ryhmätasolla riittävästi
 • Johtaminen on oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja ennakoitavaa
 • Työnkuvat ovat selkeitä ja niistä on tiedotettu
 • Vuorovaikutus on selkeää, suunniteltua ja avointa
 • Esimies ja/tai työntekijät ottavat vastuuta työyhteisötaidoista ja vuorovaikutuksen tasosta
 • Tarvittu osaaminen ja oppiminen huomioidaan oikein
 • Esimiehellä on selkeitä työkaluja ja toimintatapoja johtaa sekä keinoja jaksaa roolin haasteita ja rasitteita
 • Kannattavuus ja tulos paranee ihmisläheisen johtamisen kautta

LIITy johtakee-SISÄPIIRIIN

Nosta esimiestyösi uudelle tasolle

LIITY johtakee-SISÄPIIRIIN