Esittely - johtakee.fi

ESITTELY

"Tunneälyllä tulosta!"

Hei, kuinka voin auttaa?

Olen Tea Klinga, tunneälykkään arkijohtamisen, työyhteisön toiminnan ja asiakaspalvelun valmentaja. Pidän kaikille avoimia webinaareja ja valmennuksia, henkilökohtaisia valmennuksia ja yrityskohtaisia työpajoja.

Toimintani tavoitteena on parantaa suomalaista työelämää tunneälyn, ilon, jaksamisen, vahvuuksien ja onnistumisten huomioinnin sekä elinikäisen oppimisen kautta.

Maksullisten palveluiden lisäksi tarjoan Johtakee-sisäpiirin ja blogin kautta paljon tehokasta tietoa täysin maksutta, koska haluan ettei työyhteisön tai johtamisen kehittäminen ole kiinni rahasta. Autan Johtakee-sisäpiiriin kuuluvia miniwebinaareilla ja sisäpiirin kirjeillä.

Kun kaipaat energistä, innostavaa, aitoa, keskustelevaa ja osaavaa työyhteisön kehittäjää ja arkijohtamisen valmentajaa ota yhteyttä.

Johtakee-sivuston kuvat Teasta ottanut Timna Veijanen

kuinka minusta tuli VALMENTAJA JA YRITTÄJÄ?

Työkokemukseni on kertynyt pääosin kaupan alan monipuolisista työtehtävistä yli 15 vuoden ajalta. Idea yrityksestä syntyi kokemuksieni kautta.

Olen kokenut työperäisen masennuksen joka johtui huonosta johtamisesta. Sairasloman aikana pohdin etten koskaan kohtelisi työntekijöitä kuten minua oli kohdeltu. Aloittaessani myymäläpäällikkönä halusin näyttää että ihmiset huomioivalla johtamisella voidaan tehdä tulosta.

Esihenkilönä ja myymäläpäällikkönä toimin vajaat kymmenen vuotta. Myymäläpäällikkönä olin tuloshakuinen ja ihmiset huomioiva esimies. Koen, että parhaisiin tuloksiin päästään ihmiset huomioivalla hyvällä arkijohtamisella.

Esihenkilönä työskennellessäni olin mukana myös työsuojelutoiminnassa. Työsuojelutoiminnan kautta käsitykseni hyvästä johtamisesta, työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä ja arkijohtamisesta korostui. Näistä ajatuksista syntyi Arkijohtamisen malli ja sen työkalut.

Opiskelin työni ohessa Tradenomin ylemmän  AMK -tutkinnon. Ajatus omasta tavasta nähdä johtamisen, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kokonaisuus alkoi  muodostua. Päädyin opiskelemaan ammatillisen opettajan AMK tutkintoa tavoitteena ymmärtää ihmisten oppimista muutosten, osaamisen kehittämisen ja elinikäisen oppimisen kannalta. Idea omasta mallista kehittyi lisää noiden opintojen aikana.

Lopulta keväällä 2019 Johtakee Oy näki päivänvalon. Samana syksynä aloitin opettajana liiketoiminnan perustutkinnossa. Idea ja toimintatapa kehittyi vielä pari vuotta päivätyön ohella. Syksyllä 2021 Johtakee Oy aloitti täysimittaisemman toiminnan parantaakseen suomalaista työelämää.

"Toivon että huumori, hassuttelu, onnistumisten huomiointi ja tekemisen ilo pysyisivät mukana arjessa."

 Toimintani tavoitteena on parantaa suomalaista työelämää tunneälyn, ilon, hyvinvoinnin, jaksamisen, vahvuuksien, onnistumisten huomioinnin ja elinikäisen oppimisen kautta. Otan näitä teemoja mukaan blogiin, webinaareihin, valmennuksiin ja keskusteluihin.
 
Pyrin oppimaan uutta niin opiskelemalla kuin kuuntelemalla muita ja havainnoimalla ympäristöä. Haasteet ja uudet asiat motivoivat minua. Pidän siitä että voin työssäni oppia jatkuvasti uutta. Pyrin hyödyntämään vahvuuksiani, kehittämään heikkouksiani ja huomioimaan onnistumiseni, jotta motivaatio ja tekemisen ilo pysyvät yllä. Elinikäinen oppiminen on mielestäni huikea mahdollisuus kehittää itseään. 
 
Säännöllinen liikunta on jaksamiseni kulmakivi. Lihaskuntotreeni piristää ja aamukävely herättää mukavasti. Musiikilla on iso rooli elämässäni ja liikkumisessani. Voin tunnusta että ilman kuulokkeita on vaikea lähteä liikkeelle. 
 
Minulla on puolisoni kanssa kaksi energistä tyttöä. Perheeni ja Pohjois-Karjalaiset juureni ovat minulle tärkeitä voimavaroja. Työni ja arkeni tarjoavat hyviä haasteita oppia lisää tunneälystä sekä löytää vahvuuksia ja kehittymisen kohteita.

OPPIMISEN KAUTTA ESihenkilön JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMIseEN

Koen erittäin mielenkiintoiseksi oppimisen ja opettamisen  hyödyntämisen johtamisessa, työyhteisön toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Esihenkilönä ei ole koskaan valmis ja usein ”pomona” ja ihmisenä kasvaminen tapahtuvat käsi kädessä. Kannustan sinua oppimaan, kohtaamaan uutta ja kehittymään.

Haluan puhua johtamisesta käytännönläheisesti.  Johtamisesta puhuttaessa liikutaan usein liian teoreettisella tasolla käytännön sovellukset unohtaen.

Oppimisen ja oivaltamisen kannalta on tärkeää muistaa että parhaiten oppii tekemällä tai pohtimalla itse uutta asiaa. Siksi valikoimaan kuuluu osallistavia työpajoja ja valmennuksia. Tiedon siirto ”kaatamalla” ei tuo näissä teemoissa oppimista tai muutosta parhaalla mahdollisella tavalla.

TUTUSTU ESIHENKILÖN VALMENNUKSEEN TÄÄLTÄ.

JOHTAKEE-LUPAUS

Oletko kyllästynyt puheisiin, koulutuksiin ja valmennuksiin, joissa viljellään ammattitermejä, laajoja teorioita ja joissa asiat eivät sellaisenaan sovellu työhösi?

Johtakee Oy:n valmennuksissa keskitytään arkeen soveltuvaan asiaan käytännönläheisesti. Tarjoamme selkeää tietoa johtamisesta ja työyhteisön kehittämisestä sinun aikaasi ja tarvettasi kunnioittaen!

TUTUSTU JOHTAKEE-BLOGIIN TÄÄLTÄ!

KIINNOSTUITKO?

Kaipaatko valmentajaa henkilökohtaiseen esihenkilön valmennukseen, puhujaa palaveripäivään tai valmennusta työyhteisön kehittämiseen? Ota yhteyttä ja katsotaan kuinka voin auttaa teitä loistamaan.