Esittely - johtakee.fi

ESITTELY

"Tunneälyllä tulosta!"

VALMENTAJA JA YRITTÄJÄ
tea klinga

Työkokemukseni on kertynyt pääosin kaupan alan monipuolisista työtehtävistä yli 15 vuoden ajalta. Esimiehenä ja myymäläpäällikkönä olen toiminut seitsemän vuotta. Myymäläpäällikkönä olin tuloshakuinen ja ihmiset huomioiva esimies. Esimiehenä olen kokenut, että parhaisiin tuloksiin päästään ihmiset huomioivalla hyvällä arkijohtamisella.

Esimiehenä työskennellessäni olin mukana myös työsuojelutoiminnassa. Työsuojelutoiminnan kautta käsitykseni hyvästä johtamisesta, työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä ja arkijohtamisesta korostui.

Koulutukseltani olen Tradenomi (ylempi AMK) ja ammatillinen opettaja (AMK). Koulutukseni ja työkokemukseni antavat perustan esimiesten ja työyhteisöjen valmentamiseen.

Persoonana olen iloinen ja sosiaalinen. Pidän itseni haastamisesta ja uuden oppimisesta. Rentoudun liikkumalla ja nauttimalla perheeni seurasta.

Johtakee-sivuston kuvat Teasta ottanut Timna Veijanen

JOHTAKEE oy esimiesten ja työyhteisöjen tukena

Monipuolinen työkokemukseni ja koulutukseni nivoutuvat Arkijohtamisen mallissa yhteen. Arkijohtamisen malli ja sen työkalut luovat raamit Johtakee Oy: n valmennuksille.

Haluan auttaa esimiehiä ja työyhteisöjä jaksamaan työssään paremmin, kehittymään ja menestymään. Valmennukset ovat käytännönläheisiä ja ne keskittyvät esimiehen ja työyhteisöjen arjen toimintaan.

TUTUSTU ARKIJOHTAMISEN MALLIIN TÄÄLTÄ!

OPPIMISEN KAUTTA ESiMIEhen JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMIseEN

Koen erittäin mielenkiintoiseksi oppimisen ja opettamisen  hyödyntämisen esimiestyössä, työyhteisön toiminnassa ja vuorovaikutuksessa.

Esimiehenä ei ole koskaan valmis ja usein esimiehenä ja ihmisenä kasvaminen tapahtuvat käsi kädessä. Haluan kannustaa sinua oppimaan, kohtaamaan uutta ja kehittymään.

Haluan puhua johtamisesta käytännönläheisesti. Esimiestyöstä ja johtamisesta puhuttaessa liikutaan usein liian teoreettisella tasolla käytännön sovellukset unohtaen.

TUTUSTU ESIMIESVALMENNUKSEEN TÄÄLTÄ.

JOHTAKEE-LUPAUS

Oletko kyllästynyt puheisiin, koulutuksiin ja valmennuksiin, joissa viljellään ammattitermejä, laajoja teorioita ja joissa asiat eivät sellaisenaan sovellu työhösi?

Johtakee Oy:n valmennuksissa keskitytään arkeen soveltuvaan asiaan käytännönläheisesti. Tarjoamme selkeää tietoa johtamisesta ja työyhteisön kehittämisestä sinun aikaasi ja tarvettasi kunnioittaen!

TUTUSTU JOHTAKEE-BLOGIIN TÄÄLTÄ!

AMK-OPISKELIJALLE

Kaipaatko opinnäytetyölle aihetta tai haetko harjoittelupaikkaa? Ota yhteyttä jos tuoreen yrityksen kehittäminen kiehtoo. Olen kiinnostunut varsinkin digitaalisesta markkinoinnista, tuotteistamisesta, palvelumuotoilusta ja markkinointitutkimuksesta opinnäytetyön/harjoittelun aiheena.