Työyhteisökoulutus - johtakee.fi

TYÖYHTEISÖn
koulutus

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara.

YRITYSKOHTAINEN TYÖYHTEISÖN koulutus

Johtakee Oy:n työyhteisökoulutukset keskittyvät tunneälyyn, vuorovaikutukseen ja työyhteisötaitoihin.

Koulutukset räätälöidään yrityskohtaisesti ja sisältöä muokataan asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan. Myös työyhteisökoulutusten taustalla vaikuttaa Arkijohtamisen malli, jonka avulla työyhteisön omaa toimintaa voidaan havainnoida.

Koulutus kestää 7 tuntia. Koulutukseen voi osallistua kerrallaan 40 henkilöä. Koulutukset ovat räätälöitävissä isompiin kokonaisuuksiin.

TYÖYHTEISÖn toiminta kuntoon johtakee-koulutuksella

Johtakeen työyhteisön koulutuksissa työyhteisön toimintaa voidaan huomioida ja kehittää eri näkökulmista. Tausta ajatuksena on että tunneälykäs työyhteisö koostuu tunneälyä hyödyntävistä yksilöistä jotka tekevät töitä yhteisen päämäärän eteen. Hyvinvoivassa työyhteisössä työskentely on sujuvaa ja vuorovaikutus on avointa sekä kunnioittavaa.

Ajoittan on hyvä puhua ja muistuttaa jokaisen omaa roolia työpaikan ilmapiirin luomisessa, viestinnässä ja vuorovaikutuksessa.Koulutus osoittaa päivittäisen toiminnan merkityksen ilmapiirille, hyvivointiin, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.

Koulutuspäivä kosstuu teoriasta, valmennuksesta, tehtävistä, ryhmätöistä ja keskusteluista. Koulutus oivalluttaa ja innostaa huomioimaan käsitellyt asiat työyhteisön arjessa.

Koulutuksen aiheta voi olla esimerkiksi:

  • Työyhteisötaidot kunniaan
  • Työyhteisön vuorovaikutus ja hyvinvointi
  • Tunneälykäs työyhteisö
  • Myönteisyys ja onnistumiset
  • Avoin ja kunnioittava vuorovaikutus

Johtakee-koulutuspäivä

1900 e alv 0%  (2356 e sis alv 24%)

(Matkan ollessa yli 70 kilometriä Jyväskylästä  lisätään Lähityöpajan hintaan kilometrikorvaus sopimuksen mukaan.)

ota yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla

Soita 044 981 6036