Esihenkilökoulutus - johtakee.fi

esihenkilö-
koulutus

Panosta hyvään johtamiseen

auta esihenkilöitäsi onnistumaan

Tarjoa yrityksenne esihenkilöille mahdollisuus kehittyä ja onnistua johtamisessa. Kehittäkää toimintaanne ja tutustukaa arkijohtamiseen ja sen työkaluihin Johtakee-työpajan avulla.

Arkijohtamisen avulla esihenkilöt saavat selkeitä työkaluja ja toimintatapoja johtaa. Samalla he oppivat keinoja jaksaa roolinsa haasteita ja rasitteita

Kannattavuus ja tulos paranevat kun työyhteisössä voidaan hyvin, työhön sitoudutaan ja motivoidutaan. Hyvinvoiva ja osaava esihenkilö luo menestyksekkään työyhteisön.

Lue lisää Johtakee Oy:n Arkijohtamisen mallista.

arkijohtamisen koulutusten sisältö

Johtakee Oy:n esihenkilöiden koulutukset rakentuvat Arkijohtamisen mallin ympärille.

Koulutuksien tarkoitus ei ole antaa yhtä oikeaa vastausta vaan opettaa ajattelutapa, joka ohjaa esihenkilön toimintaa arjessa. Muutos vaatii aina uusien asioiden tekemistä ja kokeilemista. Valmentaja antaa vinkkejä ja innostan, mutta koulutukseen osallistuvan on lopulta tehtävä todellinen työ.

Koulutuspäivä kestää 7 tuntia. Koulutukseen voi osallistua kerrallaan 40 henkilöä.
Koulutukset ovat räätälöitävissä isompiin kokonaisuuksiin.

Olitpa uusi esihenkilö tai kokenut kettu,
aina voit oppia uutta.

koulutuksen aiheita esimerkiksi

Esihenkilön koulutus paneutuu johtajan työn sujuvuuteen, ajanhallintaan ja arkijohtamiseen.

Aiheena voi olla esimerkiksi:

  • Uuden esihenkilön koulutus
  • Onnistunut kohtaaminen haastavissa tilanteissa
  • Tunneälykäs pomo mahdollisaa menestyksen
  • Arkijohtamisen malli ja työkalut
  • Johda tuloksellisesti ja tunneälykkäästi

Johtakee-
koulutukset

1900 e alv 0%  (2356 e sis alv 24%)

(Matkan ollessa yli 70 kilometriä Jyväskylästä  lisätään Lähityöpajan hintaan kilometrikorvaus sopimuksen mukaan.)

ota yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla

Soita 044 981 6036

Arkijohtamisen mallin
OSA-ALUEita

Tunneäly ja tilannetaju

Esihenkilön tärkein työväline on vuorovaikutus. Tunneälyn ja tilannetajun hyödyntäminen työssä päivittäin luo hyvää ilmapiiriä, tehokasta työskentelyä ja luottamusta esimieheen.

Yksilö

Olemme kaikki ainutlaatuisia yksilöitä. Se mikä motivoi minua, ei välttämättä motivoi sinua. Tutustu työntekijöihisi yksilöinä ja voit johtaa heitä juuri oikein saaden heidät motivoitumaan tehokkaasti.

Ryhmä

Huomioi johtamisessa ryhmän rakenne ja sen kehitysvaihe. Huomioi myös yksilöt ryhmän osana ja heidän vahvuutensa. Yhteishengen luomiseksi ryhmällä on hyvä olla yhteiset tavoitteet.

Toiminnot

Toimintojen selkeys on erittäin tärkeää. Epäselvyydet rutiineissa, toimintatavoissa, vastuissa, ohjeissa ja työnkuvissa turhauttavat. Turhautuminen heikentää motivaatiota.

Osaaminen

Oppimista ei usein huomioida tarpeeksi halutun osaamisen saavuttamisessa. Huomiota tulisi kiinnittää enemmän yksilön oppimiseen ja oppimistapoihin.

Tunne itsesi

Itsensä tunteminen on edellytys esihenkilönä kehittymiselle ja toimimiselle. Omien vahvuuksien ja heikkouksien sekä kokemusten ja tavoitteiden ymmärtäminen on tärkeää. Itsevarma esimies auttaa henkilöstöään kehittymään ja onnistumaan.