Arkijohtaja - johtakee.fi

HYVÄ
ARKIJOHTAJA

Arkijohtamisen mallin avulla luot ennakoitavaa ja luottamusta herättävää johtamista. Näin johtamalla luot motivoituneen ja tehokkaan työyhteisön, jossa työntekijöillä ja sinulla on hyvä olla.

MILLAINEN ON HYVÄ ARKIJOHTAJA

 • Luotettava, ennakoitava ja pitkäjänteinen
 • Motivoi ja kannustaa yksilön mukaan
 • Asettaa selkeät tavoitteet yksilölle ja ryhmälle
 • Seuraa asetettuja tavoitteita
 • Osallistaa riittävästi
 • Osaa antaa palautetta ja ottaa palautetta vastaan
 • Hyödyntää tunneälyä ja tilannetajua
 • Omaa hyvän itseluottamuksen
 • Haluaa kehittyä
 • Uskaltaa tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta

MIKSI KANNATTAA OLLA HYVÄ ARKIJOHTAJA

 • Voit itse paremmin kun sinulla on selkeä malli, jonka mukaan toimit
 • Työntekijäsi voivat luottaa sinuun, jolloin he motivoituvat ja tekevät työtään tehokkammin
 • Rakennat viihtyisän työympäristön itsellesi ja muille
 • Liiketoiminnan tehokkuus paranee
 • Saatte parhaat työntekijät
 • Motivointi ja palkitseminen ei ole vain aineellista (aineeton palkitseminen motivoi tutkimusten mukaan enemmän)
 • Pystyt kehittymään ja oppimaan jatkuvasti, jolloin omakin motivaatiosi säilyy

ARKIJOHTAMISEN HYÖDYT:

 • Voidaan johtaa yksilö/ryhmä huomioiden
 • Osataan asettaa selkeitä tavoitteita ja niitä seurataan yksilö- ja ryhmätasolla riittävästi
 • Johtaminen on oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja ennakoitavaa
 • Työnkuvat ovat selkeitä ja niistä on tiedotettu
 • Vuorovaikutus on selkeää, suunniteltua ja avointa
 • Esimies ja/tai työntekijät ottavat vastuuta työyhteisötaidoista ja vuorovaikutuksen tasosta
 • Tarvittu osaaminen ja oppiminen huomioidaan oikein
 • Esimiehellä on selkeitä työkaluja ja toimintatapoja johtaa sekä keinoja jaksaa roolin haasteita ja rasitteita
 • Kannattavuus ja tulos paranee ihmisläheisen johtamisen kautta

ESIMERKKEJÄ HAASTEISTA JOISSA ARKIJOHTAMISEN MALLI TUKEE ESIMIESTÄ:

 • Työntekijät eivät motivoidu tai sitoudu
 • Tavoitteita ei saavuteta
 • Ryhmässä on paljon ristiriitoja
 • Tehtävät ja vastuut eivät ole selkeitä
 • Tieto ei kulje ja epäselvyyksiä on paljon
 • Työyhteisö ja/tai työ ei kehity
 • Esimies väsyy eikä jaksa johtaa
 • Esimiehestä työ tuntuu vain kaaokselta

esihenkilövalmennuksia

Tutustu mitä Arkijohtamisen malli voi tarjota sinulle.