Esihenkilövalmennus - johtakee.fi

esihenkilö-
VALMENNukset

Olitpa uusi esihenkilö tai kokenut kettu,
aina voit oppia uutta.

arkijohtamisen VALMENNUksien sisältö

Johtakee Oy:n esihenkilöiden valmennukset rakentuvat Arkijohtamisen mallin ympärille.

Valmennuksien tarkoitus ei ole antaa yhtä oikeaa vastausta vaan opettaa ajattelutapa, joka ohjaa toimintaasi arjessa. Valmennuksissa asioita voidaan lähestyä suoraan työtilanteesi kautta. Saat käyttöösi materiaalin johon voit palata myöhemmin valmennuksen jo päätyttyä.

Valmennuksien alussa luodaan kuva lähtötilanteesta ja asetetaan tavoitteet. Muutos vaatii aina uusien asioiden tekemistä ja
kokeilemista. Valmentaja antaa vinkkejä ja innostan, mutta sinun on tehtävä todellinen työ.

Et ole haasteiden kanssa enää yksin

Johtakee-treeni

Johtakee-treeni on arkijohtamisen valmennus esihenkilöille.

Arkijohtamisen mallin
OSA-ALUEita

Tunneäly ja tilannetaju

Esihenkilön tärkein työväline on vuorovaikutus. Tunneälyn ja tilannetajun hyödyntäminen työssä päivittäin luo hyvää ilmapiiriä, tehokasta työskentelyä ja luottamusta esimieheen.

Yksilö

Olemme kaikki ainutlaatuisia yksilöitä. Se mikä motivoi minua, ei välttämättä motivoi sinua. Tutustu työntekijöihisi yksilöinä ja voit johtaa heitä juuri oikein saaden heidät motivoitumaan tehokkaasti.

Ryhmä

Huomioi johtamisessa ryhmän rakenne ja sen kehitysvaihe. Huomioi myös yksilöt ryhmän osana ja heidän vahvuutensa. Yhteishengen luomiseksi ryhmällä on hyvä olla yhteiset tavoitteet.

Toiminnot

Toimintojen selkeys on erittäin tärkeää. Epäselvyydet rutiineissa, toimintatavoissa, vastuissa, ohjeissa ja työnkuvissa turhauttavat. Turhautuminen heikentää motivaatiota.

Osaaminen

Oppimista ei usein huomioida tarpeeksi halutun osaamisen saavuttamisessa. Huomiota tulisi kiinnittää enemmän yksilön oppimiseen ja oppimistapoihin.

Tunne itsesi

Itsensä tunteminen on edellytys esihenkilönä kehittymiselle ja toimimiselle. Omien vahvuuksien ja heikkouksien sekä kokemusten ja tavoitteiden ymmärtäminen on tärkeää. Itsevarma esimies auttaa henkilöstöään kehittymään ja onnistumaan.