Esihenkilövalmennus - johtakee.fi

esihenkilö-
VALMENNus

Olitpa uusi esihenkilö tai kokenut kettu,
aina voit oppia uutta.

arkijohtamisen VALMENNUksen sisältö

Esihenkilön verkkovalmennus rakentuu Arkijohtamisen mallin ympärille. Valmennuksessa käydään läpi Arkijohtamisen mallin kuusi osa-aluetta sekä työkalut joiden avulla luodaan hyvää johtamista.

Valmennuksen tarkoitus ei ole antaa yhtä oikeaa vastausta vaan opettaa ajattelutapa, joka ohjaa toimintaasi arjessa. Valmennuksessa asioita voidaan lähestyä suoraan työtilanteesi kautta. Saat käyttöösi materiaalin johon voit palata myöhemmin valmennuksen jo päätyttyä.

Valmennuksen alussa luodaan kuva lähtötilanteesta ja asetetaan tavoitteet. Muutos vaatii aina uusien asioiden tekemistä ja
kokeilemista. Valmentaja antaa vinkkejä ja innostan, mutta sinun on tehtävä todellinen työ.

Opiskelijawebinaareissa pääset keskustelemaan asioista muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.
Et ole haasteiden kanssa enää yksin

VALMENNUKSEN
OSA-ALUEET

Tunneäly ja tilannetaju

Esihenkilön tärkein työväline on vuorovaikutus. Tunneälyn ja tilannetajun hyödyntäminen työssä päivittäin luo hyvää ilmapiiriä, tehokasta työskentelyä ja luottamusta esimieheen.

Yksilö

Olemme kaikki ainutlaatuisia yksilöitä. Se mikä motivoi minua, ei välttämättä motivoi sinua. Tutustu työntekijöihisi yksilöinä ja voit johtaa heitä juuri oikein saaden heidät motivoitumaan tehokkaasti.

Ryhmä

Huomioi johtamisessa ryhmän rakenne ja sen kehitysvaihe. Huomioi myös yksilöt ryhmän osana ja heidän vahvuutensa. Yhteishengen luomiseksi ryhmällä on hyvä olla yhteiset tavoitteet.

Toiminnot

Toimintojen selkeys on erittäin tärkeää. Epäselvyydet rutiineissa, toimintatavoissa, vastuissa, ohjeissa ja työnkuvissa turhauttavat. Turhautuminen heikentää motivaatiota.

Osaaminen

Oppimista ei usein huomioida tarpeeksi halutun osaamisen saavuttamisessa. Huomiota tulisi kiinnittää enemmän yksilön oppimiseen ja oppimistapoihin.

Tunne itsesi

Itsensä tunteminen on edellytys esihenkilönä kehittymiselle ja toimimiselle. Omien vahvuuksien ja heikkouksien sekä kokemusten ja tavoitteiden ymmärtäminen on tärkeää. Itsevarma esimies auttaa henkilöstöään kehittymään ja onnistumaan.