KUINKA TUKEA SURUA KOKEVAA TYÖNTEKIJÄÄ - johtakee.fi

Kuinka tukea surua kokevaa työntekijää?

Koemme elämässä tilanteita, jotka aiheuttavat surua ja vaikuttavat meihin vahvasti. Reagoimme asioihin eri tavoin. Haastavat tilanteet vaikuttavat toimintaamme, käytökseemme, innostumiseemme ja vuorovaikutukseemme.

Tunneäly auttaa esimiestä tai kollegaa toisen surun kohtaamisessa ja toisen tunteiden sekä käytöksen ymmärtämisessä. Tunneälyn avulla voit auttaa myös itseäsi omassa suruprosessissa.

Koronaepidemian puhjetessa monilla työpaikoilla on huomattu kuinka eri tavoin ihmiset reagoivat tilanteeseen. Hämmennystä on aiheuttanut se kuinka työntekijä/kollega voi reagoida vallitsevaan tilanteeseen aivan eri tavoin kuin olisi voinut olettaa.

Paineen tai stressin alla ihminen reagoi  asioihin hyvin eri tavoin kuin normaalitilanteessa. Tästä syystä henkilöiden käytös voi poiketa suuresti siitä mitä olisi etukäteen odottanut.

Lukemalla tämän jutun saat selville, miksi on niin tärkeää osata huomioida sureva työntekijä. Saat käytännön vinkkejä kuinka huomioit surevaa työntekijää oikein.

Mullistavassa elämäntilanteessa voi olla kyse esimerkiksi  erosta, läheisen sairastumisesta/kuolemasta tai vaikka haasteista parisuhteessa. Me reagoimme suruun hyvin eri tavoin ja sietokykymme elämänmuutoksiin on erilainen.

Itse olen ollut onnekas siinä mielessä, että kun elämässäni on ollut haastavia hetkiä, on esimieheni ja työyhteisö ympärilläni tukenut minua (oman lähipiirini lisäksi).

Olen elänyt väkivaltaisessa parisuhteessa ja silloinen esimieheni näki tilanteen. Hän tarjosi apuaan kaunopuheisesti. Vaikka sillä hetkellä en ollut valmis ottamaan apua vastaan, hänen eleensä lämmittää minua edelleen.

Ensimmäisen raskauteni päättyessä keskenmenoon esimieheni ja koko työyhteisö tuki minua. Tuki oli lähinnä kuulumisten kysymistä, muista asioista puhumista, huumoria ja tietoa siitä ettei omaa surua tarvinnut salata. Sittemmin en kokenut tarvetta puhua aiheesta, mutta minua helpotti että työntekijät ja esimieheni tiesivät tilanteeni.

Esimiehenä/työkaverina olen kohdannut monia työntekijöiden/työkavereiden suruja. Näissä tilanteissa olen pyrkinyt aina olemaan läsnä ja kuuntelemaan. Usein korjaavia ja parantavia sanoja ei ole, mutta kuuntelemalla ja myötätuntoa osoittamalla voit tarjota tukesi surevalle henkilölle.

Kuinka tukea surua kokevaa työntekijää?

Nykyään puhutaan paljon työpäivä- tai työntekijäkokemuksesta. Hyviä kokemuksia ei luoda päivittäin samanlaisissa tilanteissa. Esimiehellä tulisi olla valmius vastata yllättäviin tilanteisiin työntekijöiden kanssa.

Varsinkin asiakaspalvelutyössä omia murheitaan ei voi eikä saa näyttää asiakkaalle. Tästäkin syystä on tärkeää tarjota tukea työntekijälle. Tieto siitä että omaa tilannettaan ja oloaan ei tarvitse peitellä työyhteisön jäseniltä voi helpottaa oloa.

Esimiehen rooli avoimen, oikeudenmukaisen ja luottamuksellisen työyhteisön luomisessa on merkittävä. Ihmisten arkeen kuuluu erilaisia elämäntilanteita. Esimiehen työhön kuuluu ymmärtää niiden vaikutukset työntekijöihin. Esimiehen tulee olla inhimillinen ja ymmärtää ettei tunteita voi jättää vain vapaa-ajalle.

Seuraavaksi muutama käytännön vinkki kuinka voit tukea surua kokevaa työntekijää.

Nosta esimiestyösi uudelle tasolle

Lataa Arkijohtamisen opas

Lataa käytännöllinen Arkijohtamisen opas.  Opas helpottaa ja tehostaa päivittäistä työtäsi. Oppaan mukana saat työkirjan jonka avulla voit pohtia teemat omaan työhön sopiviksi.

Samalla liityt Johtakee-sisäpiiriin ja saat sähköpostiisi tehokkaita arkijoitamisen vinkkejä.

Kuinka tukea surua kokevaa työntekijää - vinkkejä

1. Tunne työntekijäsi ja ole kiinnostunut heidän hyvinvoinnistaan

Tärkeintä on tuntea työntekijät yksilöinä, koska se auttaa myös heidän surunsa kohtaamisessa. Tiedät esimerkiksi, onko työntekijä herkkä tai helposti ahdistuva. Kun tunnet työntekijät näet onko heillä huolia ja voit kysellä kuulumisia oikealla hetkellä.

Kun tiedät, että työntekijäsi käy läpi vaikeaa elämäntilannetta on sinun helpompi johtaa ja ymmärtää häntä.

Esimerkiksi riitaisaa avioeroa läpikäyvä työntekijä voi olla hyvin väsynyt, ahdistunut ja äkäinen. Mieliala voi näyttyä töissä tiuskimisena ja asioiden unohteluna. Tietäessäsi tämänhetkisen elämäntilanteen, voit lähestyä asiaa helposti myötätuntoisesti kuulumisia kysellen. Jos et tiedä tilannetta, voit ajatella että työntekijän motivaatio työhön on laskenut. Tällöin saatat lähestyä häntä turhan aggressiivisesti.

2. Muista kuunnella

Muista olla läsnä ja kuunnella, jos työntekijä haluaa puhua huolistaan. Tilanteen ollessa sopimaton puhumiselle ehdota aikaa jolloin voitte puhua rauhassa.

Jos tuntuu ettet osaa sanoa mitään sopivaa, voit vain kuunnella. Usein sureva ei kaipaa erityisiä sanoja vaan sitä että toinen kuuntelee. Osoittamalla kiinnostusta kuunnella työntekijää osoitat hänen olevan merkityksellinen ja tärkeä. Nämä kokemukset lisäävät työntekijän sitoutumista ja motivaatiota työhön sekä työyhteisöön.

3. Selvitä onko hän työkykyinen

Kuulumisia ei tule tietenkään kysellä vain oman uteliaisuuden takia vaan siksi, että voit tukea työtekijää ja selvittää onko hän työkykyinen. Tarpeen vaatiessa voit pohtia hänelle hetkeksi muuta työtä. Esimerkiksi myymälätyöskentelyssä anna hetkeksi muita kuin asiakaspalvelutehtäviä.

Tärkeintä on osoittaa myötätuntoa, ymmärtää tilanne ja tehdä tarvittaessa normaalista arjesta poikkeavia päätöksiä.

Kokiessasi että työntekijän olisi hyvä levätä, ehdota sitä hänelle. Työntekijä voi haluta olla töissä, koska hän saa silloin muuta ajateltavaa. Tällöin on kuitenkin pystyttävä tekemään työtään laadukkaasti ja turvallisesti. Tarvittaessa ohjaa työntekijä työterveyteen.

4. Koeta saada suru taka-alalle

Jos työntekijä haluaa surustaan huolimatta olla töissä, pyri piristämään häntä niin että hän pääsee työhön kiinni. Keskusteltuanne tilanteesta aikanne pyri päättämään keskustelu niin että päädytte työasioihin.

Siirron voi tehdä henkilöstä riippuen kierrellen, suoraan sanoen tai vaikkapa huumorin avulla. Asiasta on kuitenkin päästävä eteenpäin ja työhön on ryhdyttävä, jos työntekijä haluaa/pystyy töitään tekemään.

5. Ole luottamuksen arvoinen

Kohtaamalla surua kokevan työntekijän oikein lujitat välistänne luottamussuhdetta. Luottamusta ei saa rikkoa kertomalla asioista muille työntekijöille ellei sinulla ole asianomaisen lupaa siihen.

Työntekijä ei uskalla avautua sinulle, jos hän kuullut sinun puhuvan jonkun toisen työntekijän henkilökohtaisista asioista. Ole siis luottamuksen arvoinen.

6. Ole aito

Olemalla itse aito esimies ja puhumalla joskus omista huolista tai suruista rakennat avointa ja vuorovaikutuksellista kulttuuria, jossa jokainen saa halutessaan puhua ongelmistaan.

Aito esimies innostaa ja kannustaa työntekijöitä paljon enemmän kuin teennäinen ja etäinen esimies.

Älä luo itsellesi epäaitoa esimiehen roolia. Epäaitous vaistotaan eikä vahva luottamussuhde pääse syntymään työntekijän ja esimiehen välille.

Miksi kannattaa pohtia etukäteen kuinka tukea surevaa työntekijää?

Helpotat omaa työtäsi pohtimalla etukäteen kuinka voit tukea surevaa työntekijää. Kohdatessasi työntekijän, jolla on haastava elämäntilanne on esimiehenä erittäin tärkeää olla ennakoitava ja luotettava.

Tilanteet tulevat yllättäen ja vaarana on että sanoo vääriä asioita, koska ei ole valmistautunut. Kun olet etukäteen pohtinut kuinka esimiehenä kohtaat surevan työntekijän pystyt hallitsemaan ja ohjaamaan tilannetta paremmin.

Esimiehenä on hyvä tunnistaa erilaisia tunteita ja mielialoja. Tunneäly ja tilannetaju ovat erittäin merkittävässä osassa arkijohtamisessa. Tunneälyn ja tilannetajun avulla mahdollistetaan työntekijöiden hyvinvointi ja yrityksen menestyminen.

Lue lisää!
Ohessa linkkejä Johtakee-Blogin juttuihin, jotka täydentävät aihetta.

"Suru on hyvin epäsosiaalinen tila."

- Penelope Mortimer -

Lisää tietoa surevan kohtaamiseen esimerkiksi täältä:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.