3 keinoa jaksaa paremmin esihenkilönä - johtakee.fi

3 keinoa jaksaa paremmin esihenkilönä

Kuulostaako jokin seuraavista tutulta?

 • Johtaminen jää suorittavan työn alle, eikä sinulla ole riittävästi aikaa ihmisten johtamiselle. Kaipaat selkeyttä ja rytmitystä johtamiseen ja arjen hallintaan.
 • Ajanhallinta on haastavaa ja tällä hetkellä liikaa aikaa menee nopeaan reagoimiseen, tulipalojen sammuttamiseen, eikä työhön saa hallinnan tunnetta.
 • Esihenkilön / johtajan tuntuu tällä hetkellä kuormittavalta, oma hyvinvointisi kärsii ja se heijastuu helposti myös muuhun työyhteisöön.

Lukemalla jutun opit 3 keinoa jaksaa paremmin esihenkilönä​​. Vinkit auttavat löytämään arjesta mahdollisuuksia kiinnittää huomioita jaksamiseesi ja hyvinvointiisi. Lisäksi saat vinkin joka raivaa tilaa johtamiselle kiireisestä arjesta.

3 keinoa jaksaa paremmin esihenkilönä​

Tänä päivänä johtaminen vaatii selkeää päivittäistä johtajuuspuhetta, tunneälyn ja tilannetajun hyödyntämistä sekä arjen johtamista ennakkoon pohdituilla tavoilla.

Esihenkilön jaksaminen ja hyvinvointi on tärkeää koko yrityksen ja työyhteisön toimivuudelle sekä hyvinvoinnille. Esihenkilön työaika pirstaloituu monen eri tehtävän kesken ja työstä voi puuttua punainen lanka joka kuormittaa ja rasittaa.

Arkeaan voi hallita paremmin huolehtimalla jaksamisestaan, hyödyntämällä vahvuuksiaan ja panostamalla arkisiin kohtaamisiin.

1. Huolehdi jaksamisestasi

Esihenkilönä sinun tulisi huolehtia jaksamisestasi, sillä jaksamisesi heijastuu myös työntekijöiden hyvinvointiin. Väsyneenä tai kuormittuneena et kykene olemaan paras mahdollinen esihenkilö etkä kykene kantamaan roolisi paineita.

Olen oppinut omasta kokemuksestani ettei väsyneenä jaksa olla paras mahdollinen esihenkilö. Väsyneenä tai liian suuren paineen alla oma johtamistyylisi suoraviivaistuu, empatia vähenee ja tuskastut helpommin.

Työntekijälle väsynyt esihenkilö näkyy esihenkilönä joka:

 • ei ole avoin ehdotuksille tai keskustelulle
 • ei osoita ymmärrystä tai tukea työntekijää kohtaan
 • on äkkipikainen ja suuttuu virheistä tai hermostuu erimielisyyksistä
 • ei motivoi, innosta, kannusta

Kaikesta tästä johtuen psykologinen turvallisuus kärsii ja työyhteisön toiminta heikkenee.

Puhuttaessa jaksamisesta on tärkeää tunnistaa voimavarasi ja jaksamisesi rajat. Sinun olisi tärkeää tunnistaa mistä saat voimavaroja ja energiaa tai mitkä asiat kuormittavat. Huomioi myös että sietokyky vaihtelee esimerkiksi elämäntilanteen mukaan. Eri aikoina erilaiset asiat ja tapahtumat tuovat tai vievät energiaa.

Riittävä työstä palautuminen on tärkeää. Tiedämme tarvitsevamme lepoa, unta, liikuntaa, rentoutumista ja irtaantumista työstä. Miksi näistä silti usein karsitaan? Mitä sinä tarvitset voidaksesi hyvin ja jaksaaksesi arkeasi niin työssä kuin kotona. Kokemus ei ole pysyvä vaan vaihtelee esimerkiksi elämäntilanteen ja työn haastavuuden mukaan.

Lue lisää esihenkilön jaksamisesta Johtakee-blogista.

2. Hyödynnä vahvuuksiasi

Uskalla rakentaa esihenkilön rooli oman persoonan päälle.

Oman persoonan uupuminen vaikuttaa helposti epäaidolta, epäuskottava. Jatkuva roolin vetäminen myös uuvuttaa. Tuntemalla itsesi ja vahvuutesi sekä hyödyntämällä niitä esihenkilönä johtamisesi on vaikuttavampaa ja uskottavampaa.

Pohdi luonnettasi, osaamistasi, tietoja ja taitoja joita sinulta löytyy niin harrastusten, työn, koulutuksen ja muun elämänkokemuksen kautta.

Mieti kuinka hyvin tällä hetkellä hyödynnät omia vahvuuksiasi työssäsi ja miten voisit hyödyntää vahvuuksiasi enemmän. Vaikuttava vahvuus voi olla esimerkiksi persoonaan liittyvä, harrastuksessa opittua tai saatua elämänkoemusta.

Työhön vaikuttavia heikkouksia on hyvä kehittää mutta täydellisyyttä ei kannata tavoitella. Arvioi mitkä asiat ovat tärkeimpiä kehitettäviä asioita juuri tällä hetkellä. Valitse aluksi kaksi kehitettävää asiaa joiden muutos auttaa sinua arjessasi eniten.

Lue kuinka voit tutustua itseesi lisää arkijohtamisen mallin avulla.

Arkijohtamisen koulutusohjelma

Viiden kuukauden koulutus tarjoaa esihenkilöille käytännöllistä tukea ja työkaluja päivittäiseen johtamiseen parantaen esihenkilöiden jaksamista sekä kykyä vastata roolin tuomiin haasteisiin. Ilmoittaudu mukaan 21.12.2022 mennessä.

3. Keskity arkisiin kohtaamisiin ja johtajuuspuheeseen

Oikeanlainen kohtaaminen arjessa on tärkeää ja vaikuttaa luottamuksen syntyyn. Tietoinen kohtaaminen eri tilanteissa helpottaa asioiden käsittelyä.

Muista raivata tilaa kiireenkin keskellä keskusteluun työntekijöiden kanssa. Arkissa kohtaamisissa on tärkeää puhua tietoisesti, kuunnella aktiivisesti, huomioida toisensa ja luoda tunne kuulluksi tulemisesta.

Keskustelut luovat luottamusta arkeen ja mahdollistavat tutustumisen. Tutustu työntekijän tarinaan, taustaan, tavoitteisiin, arvoihin, pelkoihin sekä asioihin mitkä häntä innoittavat, motivoivat ja lannistavat. Säästät omaa aikaasi ja sujuvoitat työtäsi kun osaat johtaa ja motivoida yksilöä oikein. Tällöin esimerkiksi rakentavan palautteen esilleotto sujuu paremmin ja ilman hyökkäystä. 

Arkisilla kohtaamisilla suuri merkitys luottamuksen syntymiselle (tai murentumiselle). Onnistuneet arkiset kohtaamiset osoittavat merkityksellisyyttä ja luovat me-henkeä. Työyhteisössä on tärkeää olla puhetta muustakin kuin työstä.

Johda arkisella puhella. Työntekijät kuulevat puheesi johtajan puheena, valjasta siis arkiset keskustelut osaksi johtajuuspuhettasi. Johtajuuspuheen avulla nostat päivittäin tärkeitä asioita puheessasi esille ja motivoit henkilöstöä. Muista myönteisyys ja kannustava puhe.

3 keinoa jaksaa paremmin esihenkilönä

Huolehtimalla omasta jaksamisestasi ja hyödyntämällä työssäsi tietoisesti vahvuuksiasi jaksat kannustaa, johtaa ja olla luomassa mahtavaa työpaikkaa itsellesi ja työntekijöillesi.

Panostamalla arkisiin kohtaamisiin työntekijöiden kanssa rakennat luottamusta, tutustut ja olet saatavilla sekä läsnä. Työntekijäsi voivat luottaa sinuun, jolloin he motivoituvat ja tekevät työtään tehokkaammin. Näin rakennat viihtyisän työympäristön itsellesi ja muille.

Arkijohtamisen koulutusohjelma käynnistyy yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa tammikuussa 2023

” Ihanan arkisia asioita ja teon ohjeita, ei vain sanahelinää, kyllä kolahti!”

Viiden kuukauden koulutus tarjoaa esihenkilöille käytännöllistä tukea ja työkaluja päivittäiseen johtamiseen parantaen esihenkilöiden jaksamista sekä kykyä vastata roolin tuomiin haasteisiin. Koulutus sisältää lähitapaamisia, etäopetusta sekä itsenäistä verkko-opiskelua, mahdollistaen tehokkaan, paikkariippumattoman sekä omaan aikatauluun sopivan opiskelun. Ilmoittaudu mukaan 21.12.2022 mennessä.

Mitä hyödyt koulutuksesta:

 • saat käytännön työkaluja ja toimintamalleja, jotka tukevat jokapäiväistä työtäsi esihenkilönä / johtajana
 • opit motivoimaan, innostamaan ja sitouttamaan henkilöstöä
 • jaksat työssäsi paremmin tietämällä tavat toimia erilaissa vaihtelevissa tilanteissa
 • tiedät, kuinka kehittää työyhteisön tehokkuutta ja työn sujuvuutta
 • kehität ajanhallinnan- ja asioiden tärkeysjärjestyksen hallintaa
 • saat vinkkejä innostavan ja avoimen ilmapiirin ja vuorovaikutuksen luomiseen, mikä auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteet rakentavasti ja tehokkaasti.

Arkijohtamisen koulutusohjelman avulla valjastat arkiset kohtaamiset ja keskustelut mahdollisuudeksi johtaa eli motivoida, kehittää, innostaa, kehua ja kasvattaa myönteisyyttä työyhteisössä. Pienillä tietoisilla huomioilla johtaminen selkeytyy ja johtamisesta tulee saumaton osa päivittäistä työskentelyä lisäten esihenkilön itsevarmuutta, riittävyyden tunnetta ja vaikuttavuutta kehittäen koko yhteisön tuloksellisuutta sekä työn iloa. Koulutusohjelmassa rakennetun arkijohtamisen mallin avulla luot niin itsellesi kuin työntekijöille hyvän työpaikan, jossa on tilaa menestyä sekä kukoistaa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.