Huolehdi jaksamisestasi - johtakee.fi

Huolehdi jaksamisestasi

Esihenkilönä sinun tulisi huolehtia jaksamisestasi, sillä jaksamisesi heijastuu myös työntekijöiden hyvinvointiin. Väsyneenä tai kuormittuneena et kykene olemaan paras mahdollinen esihenkilö etkä kykene kantamaan roolisi paineita.

Väsyneenä tai liian suuren paineen alla oma johtamistyylisi suoraviivaistuu, empatia vähenee ja tuskastut helpommin.

Työntekijälle tämä näkyy esihenkilönä joka:

  • ei ole avoin ehdotuksille tai keskustelulle
  • ei osoita ymmärrystä tai tukea työntekijää kohtaan
  • on äkkipikainen ja suuttuu virheistä tai hermostuu erimielisyyksistä
Huolehdi jaksamisestasi arjessa itsesi ja työntekijöiedn takia.

Lukemalla jutun saat vinkit, kuinka voit huolehtia jaksamisestasi. Tavoitteena on auttaa sinua kiinnittämään huomiota omaan jaksamiseesi ja hyvinvointiisi sekä ymmärtämään kuinka sinun jaksamisesi vaikuttaa työntekijöihin.

Kerron esimerkiksi siitä kuinka väsymys tai omat huolet muuttivat käytöstäni esihenkilönä. Esimerkkien avulla pyrin saamaan sinut huomaamaan väsymisesi merkit ajoissa ja välttämään negatiivisen kehän syntymisen sekä käytöksesi negatiivisen muutoksen.

Huolehdi jaksamisestasi ja kuuntele työntekijöitäsi

Miten toimit kun huomaat olevasi väsynyt, ahdistunut, huolissasi niin että se vaikuttaa työhösi?

Sinun on hyvä tarkkailla toimintaasi ja käytöstäsi. On tärkeää huomata ajoissa jos toimintasi muuttuu vaikuttaen negatiivisesti työntekijöiden hyvinvointiin.

Esihenkilönä olen kohdannut kaksi kertaa työntekijän kommentin, jossa ihmeteltiin muuttunutta käytöstäni. Muuttunut käytös johtui omasta epävarmuudesta, väsymisestä paineiden alla tai huolista omassa henkilökohtaisessa elämässä. Kommentit pysäyttivät pohtimaan käytöstäni sekä sen vaikutusta koko työyhteisöön.

Negatiivinen kehä

Olin melko tuore esimies ja olin luonut itselleni paineita onnistua. Asiat eivät menneet tavoitteiden mukaan ja epäilin kykyjäni. Pohdin kovasti syitä, syytin itseäni ja väsyin. Ajatukset kiersivät kehää, epäonnistuminen budjetin saavuttamisessa loi lisää negatiivisia ajatuksia ja ruokkivat käsitystäni osaamattomuudestani.

Pyrin pitämään yllä positiivista ilmapiiriä enkä puhunut huolistani muille. Käytös kuitenkin muuttui tiedostamattani suoraviivaiseksi ja käskeväksi, jollainen en oikeasti ollut. Onneksi yksi työntekijä kohtasi minut asian suhteen aika äkkiä muuttuneen käytöksen jälkeen. Hän kysyi suoraan mikä minua vaivaa sekä kertoi millainen heidän mielestään olin ollut.

Kommentti pysäytti pohtimaan toimintaani ja näkemään muutoksen käytöksessäni. Pyysin heti anteeksi ja aloin huomioida jaksamistani paremmin. Opin vaikuttamaan käytökseeni kiinnittämällä huomiota ajatuksiini ja tunteisiini. Keskustelin haasteista ja ajatuksista myös kollegalle ja keskustelun kautta pääsin irti negatiivisesta kehästä.

Elämäntilanteet haastavat jaksamista

Olin juuri saanut tietää olevani raskaana, kun edellinen raskaus oli päättynyt keskenmenoon. Olin hyvin huolissani ja peloissani kuinka nyt kävisi. Olin töissä hyvin kireä, käskevä ja ehdoton, koska keskityin huoliini.

Työntekijä kysyi suoraan miksi olin niin ärsyttävällä tuulella koko ajan. Heti kysymyksen kuultuani näin oman käytökseni. Näin että oma pelko henkilökohtaisessa elämässä oli vaikuttanut ”työminääni” ja tapaani toimia esihenkilönä.

Pyysin anteeksi ja kerroin tilanteeni, en puolustaakseni väärää toimintaani, vaan avautuakseni ja mennäkseni asian yli. Juttelimme asiasta hetken ja otin opikseni. Vastaavasti työntekijä ymmärsi paremmin käytökseni syyt.

Mitä opin tilanteista

Molemmissa kuvaamissani tilanteissa työyhteisömme avoin ja keskusteleva ilmapiiri mahdollisti työntekijöiden varhaisen puuttumisen tilanteeseen. He uskalsivat sanoa, että heillä ei ole hyvä olla ja että käytökseni on muuttunut.

Hirvittää ajatella miten pitkälle asiat olisivat voineet mennä jos he eivät olisi uskaltaneet kohdata minua asian tiimoilta nopeasti. Koin tilanteet myös niin että parhaimmillaan työntekijät opettavat esihenkilöä olemaan parempi johtaja. Työntekijöitä tulee osata kuunnella.

Opin myös sen että haastavan elämäntilanteen aikana on hyvä kertoa työkavereille tai työntekijöille edes vähän omasta tilanteesta. Tällöin muiden on helpompi ymmärtää ja vastata muuttuneeseen käytökseen. Lisäksi oma olo helpottuu kun ei tarvitse teeskennellä koko ajan että kaikki on hyvin. Puhumisen avulla voi haastavan tilanteen tuoma kuormitus pienentyä ja oma jaksaminen parantua.

LIITy johtakee-SISÄPIIRIIN

Nosta esimiestyösi uudelle tasolle

Miksi on tärkeää huolehtia jaksamisestasi

1. Itsetuntemuksen tärkeys jaksamisen ylläpidossa

Opin edellä mainituista kokemuksista luottamuksellisen ilmapiirin ja avoimen vuorovaikutuksen merkityksen. On erittäin tärkeää luoda ilmapiiri, jossa kaikki työyhteisön jäsenet voivat nostaa vaikeita asioita esille, keskustella rakentavasti, tehdä virheitä, pyytää anteeksi, oppia ja kehittyä.

Olemme kaikki erilaisia ja siedämme kuormitusta, paineita ja haasteita eri tavoin. Puhuttaessa omasta jaksamisesta on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa omat voimavarat ja jaksamisen rajat. On hyvä tiedostaa kuinka toimii normaaleissa olosuhteissa ja miten oma toiminta mahdollisesti muuttuu väsyneenä tai kuormittuneena.

Sinun olisi hyvä tunnistaa mistä saat voimavaroja ja energiaa tai mitkä asiat kuormittavat. Huomioi myös että sietokyky vaihtelee esimerkiksi elämäntilanteen mukaan. Eri aikoina erilaiset asiat ja tapahtumat tuovat tai vievät energiaa.

Ole itsellesi armollinen suurten henkilökohtaisten elämän haasteiden ja muutosten aikana. Suuret tai toistuvat positiivisetkin muutokset voivat kuormittaa. Tarvittaessa on syytä levätä. Toisia työnteko auttaa selviämään, toisia se vastaavasti kuormittaa lisää muutenkin haastavassa tilanteessa.

Muista tutustua itseesi, omaan jaksamiseesi ja kuunnella itseäsi.

Lue lisää Johtakee-blogista kuinka voit oppia tuntemaan itsesi paremmin arkijohtamisen mallin avulla.

2. Tunneäly oman jaksamisen tukena

Tunneäly on kykyä tulla toimeen omien ja toisten ihmisten tunteiden kanssa. Tunneälyyn liittyy kyky tarkkailla ja erotella omia sekä toisten ihmisten tunnetiloja ja tunteita.

Huomioimalla tunteiden synnyttämän reaktion tiedostat miten tunne saisi sinut toimimaan. Havainnoidessasi itsesi kuormittuneeksi tai väsyneeksi voit vaikuttaa siihen kuinka nämä tunteet näkyvät käytöksessäsi muille. Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta niistä seuraava käytös ei ole aina oikein.

Esimerkki:

Jos työntekijän tekemä virhe saa sinut todella turhautuneeksi ja huomaat että olet todella vihainen, on parempi ottaa aikalisä. Odota että tunteesi tasaantuvat ja ota sitten asia esille rauhallisesti keskustelemalla. Mitä kuormittuneempi olet sitä helpommin virheet ärsyttävät.

Opettele tarkkailemaan koko työyhteisöä: yksilöiden tunteita ja ryhmän toimintaa. Tunneälyn avulla voit nähdä miten oma toimintasi vaikuttaa muihin. Väsyneenä kyky huomioida muita ja heidän tunteitaan sumenee, jolloin et välttämättä enää erota käytöksesi vaikutuksia ja koet että vika on ennemmin muissa kuin omassa käytöksessäsi.

Lue lisää:

3. Osaaminen suhteessa työnvaatimuksiin

Sanotaan että epämukavuusalueella opitaan ja kehitytään. Epämukavuusalueella kuitenkin riski kuormittua kasvaa. Oman osaamisen, tietojen ja taitojen tulisi vastata työn vaatimuksia.

Uudessa työtehtävässä voi työn haastavuus hetkellisesti ylittää oman osaamisen ja taidot. Tällöin kehittävällä epämukavuusalueella opitaan uusia taitoja. Tilanteen tulisi tasaantua muutaman kuukauden aikana niin ettei työtä koeta pitkällä aikavälillä liian raskaaksi.

Esihenkilönä vaaditaan monenlaista osaamista. Sinun on tärkeä tietää ja tunnistaa omat tiedot, taidot, vahvuudet ja heikkoudet. Joutuessasi jatkuvasti ponnistelemaan epämukavuusalueella ja kokiessasi liikaa kuormitusta tulisi sinun tehdä asialle jotain.

Muista delegoida

Delegoinnista on paljon hyötyä koko työyhteisölle. Työntekijää delegointi motivoi ja kehittää tarjoten mahdollisuuden oppia uutta. Delegointi voi keventää esihenkilön taakkaa ja auttaa häntä jaksamaan työssään paremmin.

Muista ettet saa delegoida asioita vain siksi ettet pidä jostain tehtävästä tai että sinulla on pääsääntöisesti liian suuri työkuorma. Näihin ongelmiin on löydettävä ratkaisut laajemmasta työn uudelleen organisoinnista.

Uudet esihenkilöt kuormittuvat ja väsyvät usein juuri siksi etteivät delegoi tarpeeksi. Tuore esihenkilö voi ajatella että tietyt tehtävät ja vastuut tekevät hänestä esihenkilön vaikka johtajuus koostuu muista seikoista.

Lue lisää Johtakee-blogista: Työkaluja arkijohtamiseen: tavoitteet, osallistaminen, delegointi sekä palautteen anto.

Elämäntilanteet ja työn tuomat paineet kuormittavat ja vaikuttavat jaksamiseesi. Oleellista on että tunnistat kuinka voit etkä siirrä tai pura omaa väsymystä tai kuormitusta työntekijöihin huonon johtamisen kautta. Etsi oma tapasi irtautua työstä ja ladata akkuja.

4. Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Riittävä työstä palautuminen on tärkeää. Tiedämme tarvitsevamme lepoa, unta, liikuntaa, rentoutumista ja irtaantumista työstä. Miksi näistä silti usein karsitaan?

Myös työn ja vapaa-ajan yhtälössä nousee esille itsetuntemuksen merkitys. Mitä sinä tarvitset voidaksesi hyvin ja jaksaaksesi arkeasi niin työssä kuin kotona. Kokemus ei ole pysyvä vaan vaihtelee esimerkiksi elämäntilanteen ja työn haastavuuden mukaan.

Esihenkilönä työsi ulottuu usein myös vapaa-ajalle. Jos töistä soitetaan vapaapäivänä, sinun on usein vastattava ja autettava. Toivoisin että voisit miettiä kuinka voisit mahdollisimman usein edes hetkeksi irtaantua työstä. Voiko apuna olla delegointi, henkilöstön opettaminen ja valtuuttaminen uudella tavalla jotta et joutuisi olemaan jatkuvasti tavoitettavissa.

Fyysisen ergonomian ohella puhutaan paljon myös kognitiivisesta ergonomiasta. Kognitiivinen ergonomia on työn, työvälineiden, työympäristöjen ja työtapojen yhteensovittamista.

Tarvitsemme työpäivänkin aikana taukoja jotta aivomme jaksavat työskennellä tehokkaasti. Aivan kuten lihakset tarvitsevat treenipäivien välissä vapaata kehittyäkseen, kaipaavat aivot taukoja työhön ja työasioiden ajatteluun.

Lue lisää Johtakee-blogista kuormittavuuden hallinnasta ja kognitiivisesta ergonomiasta.

5. Luokaa työyhteisö jossa tuette toistenne jaksamista

Esihenkilönä sinulla on merkittävä rooli työilmapiirin, työhyvinvoinnin ja työyhteisön vuorovaikutuksen luomisessa. Toki et tee sitä kaikkea yksin, mutta vaikutuksesi ilmapiiriin on merkittävä. Käytä vaikutusvaltaasi luodaksesi työyhteisö jossa vuorovaikutus on avointa, keskustelevaa, tukevaa ja toisia kunnioittavaa.

Kiinnittämällä huomiota vuorovaikutuksenne laatuun ja huomioimalla onnistumiset luotte työyhteisöä joka antaa energiaa eikä vie sitä. Kannustava ja positiivinen viestintätapa auttaa teitä kaikkia jaksamaan paremmin. Työyhteisöstänne tulee parhaimmillaan voimavaranne vaihtelevissa tilanteissa.

Olemalla inhimillinen ja myöntämällä vahvuuksien ohella heikkoutesi olet aito ja vaikuttava esihenkilö. Väittämällä osaavasi kaiken tai jaksavasi mitä vaan, et ole uskottava ja sen lisäksi kuormitut väsyessäsi. Jos mokaat, pyydä rehellisesti anteeksi ja kehitä itseäsi eteenpäin. Muista armollisuus itseäsikin kohtaan.

Lue lisää Johtakee-blogista psykologisesta luottamuksesta ja työn imusta.

Huolehdi jaksamisestasi

Työ ja vapaa-aika menevät helposti suorittamisen puolelle. Suorittaminen väsyttää ja se lisää ahdistusta. Suorittaminen vie pois sitä iloa jonka työ, perhe läheiset, liikunta tai vaikka kirjan lukeminen voi tuoda. Suorittaminen liittyy usein uskomuksiin jotka eivät edes ole totta tai joiden toteuttaminen ei lopulta paranna jaksamistasi.

Saan esimerkiksi itseni välillä kiinni uskomuksesta, että alle tunnin lenkki on turha. Tämä johtaa siihen että jos minulla on aikaa liikkua vain 30 minuuttia, saatan jättää lenkin tekemättä tämän turhan uskomuksen takia. 30 minuuttia kävelyä olisi kuitenkin parempi kuin ei mitään.

Jaksamisesi koostuu monista eri tekijöistä. Mieti mikä tuo sinulle energiaa, mitä voimavaroja sinulla on, mitkä ovat arvojasi ja milloin jaksat hyvin. Pyri pitämään nämä osat elämässäsi ja työssäsi näkyvänä.

Mieti myös mikä vie energiaa ja mikä aiheuttaa väsymystä tai kuormitusta. Pyri vähentämään tai estämään energiaa vievät tekijät arjestasi.

Pyri elämään tärkeimpien arvojesi mukaista elämää. Ristiriita arvojen ja omien tekojen kanssa kuormittaa ja synnyttää tyytymättömyyttä omaan elämään. Tyytymättömyys ja turhautuminen heikentävät jaksamistasi.

Elämäntilanteet ja työn tuomat paineet kuormittavat ja vaikuttavat jaksamiseesi. Oleellista on että tunnistat kuinka voit etkä siirrä tai pura omaa väsymystä tai kuormitusta työntekijöihin huonon johtamisen kautta. Etsi oma tapasi irtautua työstä ja ladata akkuja.

Muista: huolehdi jaksamisestasi!

Johtakee-treeni

Johtakee-treeni on liikunnallinen arkijohtamisen valmennus esihenkilöille.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.