Johtakee-työpajat - johtakee.fi

johtakee-
TYÖPAJAT

Onko edessäsi henkilöstöpalaveri tai esihenkilöiden koulutuspäivä johon mietit sisältöä? Johtakee luo teille tehokkaan kolmen tunnin valmennuksen / työpajan johtamisen, työyhteisön tai asiakaspalvelun kehittämiseen liittyen. Johtakee-työpaja on tehokas osallistava esihenkilö-, työyhteisö- tai asiakaspalveluvalmennus, jossa opitaan yhdessä.

työpajan rakenne

Työpajoissa aiheita käsitellään arkijohtamisen mallin näkökulmien ja tunneälykkään toiminnan kautta, asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Työpajojen suunnittelussa huomioidaan myös oppiminen ja selkeiden työkalujen tarjoaminen päivittäisen työn tueksi.

Ennen työpajaa osallistujat saavat lyhyen ennakkokyselyn, jonka avulla sisältö voidaan kohdentaa paremmin. Työpajat alkavat lyhyellä alustuksella ja tutustumisella. Uuden tiedon käsittelyn jälkeen osallistujat pääsevät soveltamaan ja oppimaan uutta työpajassa vaihtelevien tehtävien avulla.

Työpaja päätetään yhteiseen yhteenvetoon, jonka avulla opittu tiivistetään. Työpajan jälkeen osallistujat saavat lyhyen palautekyselyn jonka avulla työpajaa kehitetään jatkuvasti paremmaksi. Lisäksi osallistujat saavat käsiteltyyn asiaan liittyvän materiaalin.

Työpajat voidaan pitää verkossa tai lähitapaamisena.

opitaan yhdessä johtakee-työpajoissa

työpajat työyhteisön kehittämiseen

Työyhteisön tilannetta ja tehokkuutta voidaan kehittää kiinnittämällä huomiota yrityksen sisäiseen vuorovaikutukseen. Työyhteisön työpaja rakentuu vuorovaikutuksen, tunneälyn, tilannetajun ja työyhteisötaitojen ympärille.

Työyhteisövalmennus pidetään yrityskohtaisesti ja sisältöä muokataan asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan.

Työyhteisön työpaja kestää kolme tuntia, joten se voi olla osa henkilöstön kehittämispäivää tai palaveria.
 

työpajat esimiestyön kehittämiseen

Esimiesten työpajojen pääasiallisena kohderyhmänä ovat esihenkilöt, jotka johtavat suorittavan työnsä ohella.

Esihenkilöiden työpajat voidaan osin räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan. Työpajoissa lähestytään esihenkilön työtä arkijohtamisen ja positiivisen psykologian kautta.

Työpaja pidetään yrityskohtaisesti ja työpajan painotusta muokataan asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan.

Työpaja kestää kolme tuntia, joten se voi olla osa henkilöstön kehittämispäivää tai palaveria.

Lue lisää!

asiakaspalvelun kehittämisen työpajat

Asiakaspalvelun työpajojen pääasiallisena kohderyhmänä ovat myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstö sekä näitä toimintoja johtavat esihenkilöt. 

 Johtakee-työpajoissa asiakaspalvelua tarkastellaan tunneälyn ja tunnetaitojen avulla. Työpajoissa opitaan miksi tunneäly on tärkeä taito asiakaspalvelussa ja samalla nähdään tunneälykkään toiminnan hyödyt laajasti asiakkaalle, työntekijälle, työyhteisölle ja koko organisaatiolle.

Työpaja on yrityskohtainen valmennus jonka sisältöä muokataan asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan. Työpajoissa voidaan käsitellä tunneälykästä asiakaspalvelua yleisellä tasolla tai keskittyä rajatumpaan teemaan.

Työpaja kestää kolme tuntia, joten se voi olla osa henkilöstön kehittämispäivää tai palaveria.

Lue lisää!

Valmennuksista / työpajoista SANOTTUA

”Tea tuli auttamaan erityisesti minua, esimiestä, mutta myös koko
työryhmää vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa, henkilökunnan
pinttyneissä tavoissa kommunikoida, joista piti päästä eteenpäin ja
osaltaan jopa unohtaa…..

Tea rakensi palaverin myös niin, että jokaisen henkilökunnan jäsenen ääni tuli kuuluviin, myös niiden hiljaisimpien, ja erityisesti tästä sain kuulla  hyvää palautetta henkilökunnalta. ”

”Rento ilmapiiri ja avoin keskustelu.”

”Ryhmätyöskentely oli parasta”

 ”Paljon hyvää keskustelua.”

”Kaikki osallistuivat, myös ne jotka eivät yleensä.”

 ”Selkeä ja simppeli tapa opetella vuorovaikutustaitoja.”

ota yhteyttä

Soita 044 981 6036 tai laita sähköpostia.